Bồi Linh – Thông Công Trung Tráng Niên Khu Vực Tây Bình Thuận

1530

HTTLVN.ORG – Vào lúc 14g ngày 12/11/2023, tại nhà thờ Tin Lành Võ Đắt, tỉnh Bình Thuận, đã diễn ra chương trình bồi linh và thông công các Ban Trung Tráng niên với chủ đề: Lễ Cưới Chiên Con.


Quang cảnh chương trình

Hiện diện có: Mục sư Mã Phúc Hiệp – Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm; Quản nhiệm và Ban Trung Tráng niên của các Hội Thánh khu vực Tây Bình Thuận tham dự: Võ Đắt, Mê-pu 1, Mê-pu 2, Võ Xu, Trà Tân, Nghị Đức, Huy Khiêm, Gia Huynh, Măng Tố, Suối Kiết, Tà Pứa và Lạc Tánh. Số lượng tham dự trên 270 người.


MS Phan Nhiễm, Quản nhiệm Hội Thánh Võ Đắt, cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa


Ban Trung Tráng niên HT: Suối Kiết, Nghị Đức, Lạc Tánh, Huy Khiêm và Măng Tố tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT Võ Đắt tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên Mê-pu 1, Võ Xu và Trà Tân tôn vinh Chúa


Ban Trung Tráng niên HT: Mê-pu 2 và Tà Pứa tôn vinh Chúa

Mục sư Mã Phúc Hiệp đã nương trên Kinh Thánh trong Khải Huyền 19:6-9, để nhắc nhở mỗi con cái Chúa, là những người được cứu chuộc bởi Đức Chúa Giê-xu Christ cần nắm lấy những cơ hội, hoàn tất những công việc Cha giao; cần sửa soạn chính mình trong đời sống đức tin và trong sự phục vụ Chúa.


MS Mã Phúc Hiệp giảng bồi linh


Tặng quà lưu niệm cho các Ban Trung Tráng niên

Cảm ơn Chúa đã ban phước cho chương trình bồi linh – thông công các Ban Trung Tráng niên. Chương trình được khép lại lúc 16g cùng ngày, mọi người ra về với niềm vui và phước hạnh nhận được để sống ngày càng kết quả cho Nhà Chúa hơn.

TTV. MS Phan Nhiễm

Bài trước“Hội Thánh Cứ Cầu Nguyện” – Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Long An
Bài tiếp theoGiáo Phẩm và Chấp sự TP. Cần Thơ Hiệp Nguyện Tháng 11/2023