Thứ Hai 11/12/2023
Trang chủ Bồi Linh – Thông Công Trung, Tráng Niên 02 Tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh 8. Ban hát Giáo phẩm, BĐH các ban trung, tráng niên tôn vinh Chúa

8. Ban hát Giáo phẩm, BĐH các ban trung, tráng niên tôn vinh Chúa

7. Ban hát Đôn Châu, Bình Minh, Song Phú, Thành Lợi tôn vinh Chúa
12. Tham gia giờ đố KT

BÀI VIẾT MỚI NHẤT