Bồi Dưỡng Chấp Sự – Nhân Sự Tỉnh Gia Lai 2019

1206

HTTLVN.ORG – Mỗi năm hai lần, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Gia Lai đều có chương trình huấn luyện, bồi dưỡng cho nhân sự, Chấp sự trong tỉnh. Trong hai ngày 13, 14/3/2019, Ban Đại diện tổ chức hai lớp bồi dưỡng Chấp sự tại nhà thờ Plei Brel Dôr và nhà thờ Plei Breng.

Chương trình huấn luyện tại nhà thờ Plei Brel Dôr

Khoảng 1000 Chấp sự, nhân sự sắc tộc Bahnar và một số ít người Kinh đến tham dự chương trình bồi dưỡng. Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Ban Tổng Liên Hội đến giảng bồi linh và dạy môn học “Tổ Chức Hội Thánh Tin Lành Việt Nam” về cơ cấu tổ chức Hội Thánh, sự thờ phượng Chúa, Thánh lễ và Giáo lễ.

Mục sư Dương Quang Hòa, Ủy viên Ban Tổng Liên Hội

Lớp học tại nhà thờ Tin Lành Plei Brel Dôr, xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai

Chương trình huấn luyện tại nhà thờ Plei Breng

Khoảng 1200 Chấp sự, nhân sự người sắc tộc Jrai và một số ít người Kinh, người Hmông, Dao, Sán Chỉ đến học. Mục sư Lê Hoàng Phúc, nguyên Ủy viên Tổng Liên Hội đến giảng dạy về Thánh chức Chấp sự.

Mục sư Huỳnh Duy Linh, Trưởng Ban Đại diện tỉnh bồi dưỡng cho lớp học về nội quy, giáo luật và kỷ luật trong Hội Thánh, cùng giải đáp những thắc mắc của các Chấp sự.

Lớp huấn luyện tại nhà thờ Tin Lành Plei Breng, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

Mục sư Lê Hoàng Phúc, nguyên Ủy viên Tổng Liên Hội

Đây là cơ hội quý báu để các Chấp sự cùng các đầy tớ Chúa được thông công với nhau và được bồi dưỡng để có thêm nhiều kiến thức và kỹ năng cho sự hầu việc Chúa.

TTV. MS Phạm Văn Phúc