Boh Tŭ Dưn Mơ̆ng Klei Brei Thâo Blŭ Klei Hưn Êlâo – 22/6/2021

494

 

Klei Aê Diê Blŭ: I Kôrantô 14:22-25

 

Êlan kliăng: “Ƀiădah tơdah jih jang hưn êlâo, leh anăn sa čô amâo đăo amâodah sa čô ti êngao mŭt, ñu mâo klei kčŭt leh anăn klei phat kđi mơ̆ng jih jang klei ñu hmư̆; klei hgăm hlăm ai tiê ñu srăng bi êdah, snăn ñu srăng kŭp ƀô̆ ti lăn, kkuh mpŭ kơ Aê Diê, leh anăn hưn Aê Diê dôk ti krah diih sĭt nik.” (I Kôrantô 14:24-25)

 

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya dua mta klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl lač kreh tuôm hlăk êjai Sang Aê Diê dôk kƀĭn? Mơ̆ng anăn, ya klei ñu brei thâo hdră kñăm mơ̆ng klei bi kƀĭn hlăm Sang Aê Diê? Ya bruă drei srăng ngă tơdah čiăng Aê Diê yua hlăm bruă bi mđĭ ai hdơ̆ng pô leh anăn đru kơ phung ka thâo kral Aê Diê?

         Khua ƀĭng kna Y- Pôl lŏ čuê klei ñu bi êdah hŏng 2 klei kreh tuôm hlăk êjai Sang Aê Diê dôk bi kƀĭn. Tal sa, tơdah jih jang phung đăo hlăm Sang Aê Diê blŭ klei tue sơăi, ƀiădah hlăm mông bi kƀĭn anăn mâo dŭm čô ka đăo kơ Khua Yang, snăn phung anăn amâo srăng thâo săng ôh leh anăn diñu mĭn diñu dôk ti krah phung mâo klei mĭn amâo jăk blŭ msĕ mnuih khŏ.

         Ƀiădah ñu bi êdah hlăm mta bruă tal dua, ăt hlăm klei bi kƀĭn anăn, hrô kơ bruă blŭ klei tue snăn grăp čô mnuih blŭ klei blŭ hưn êlâo hŏng klei knhâo čiăng hưn Klei Aê Diê Blŭ, phung ka đăo mŭt hlăm anăn srăng hmư̆ leh anăn thâo săng, truh kơ ƀiă êdi êma klei jăk kơ diñu. Tal samâo klei kčŭt”, tal dua klei phat kđi mơ̆ng jih jang klei ñu hmư̆”, tal tlâoklei hgăm hlăm ai tiê ñu srăng bi êdah”, tal pă “srăng thâo kkuh mpŭ Aê Diê”, tal êmaleh anăn hưn Aê Diê dôk ti krah diih sĭt nik. (êlan 24:25).

         Klei mtô mơ̆ng Khua ƀĭng kna Y- Pôl brei drei ƀuh hdră kñăm hlăm bruă bi kƀĭn mpŭ mni kơ Aê Diê amâo djŏ knŏng kơ pô, thâo kơ hjăn pô, ƀiădah bruă bi kƀĭn anăn đru kơ anak čô Aê Diê dlăng kơ Khua Yang, hrăm mbĭt kkuh mpŭ kơ Aê Diê leh anăn bi mni kơ Ñu kyua Ñu jing pô hrih mjing jih jang mnơ̆ng leh anăn Pô bi mtlaih, leh kơ anăn lŏ bi đru mđĭ klei hdĭp mngăt hdơ̆ng pô hlăm dŭm boh phŭn ti klei bi kƀĭn, čiăng kơ jih jang dưi đĭ hriê kơ prŏng hlăm klei đăo, leh anăn boh nĭk mâo ai tiê mĭn kơ phung ka mă tŭ klei đăo čiăng kơ digơ̆ mâo mông găl dưi thâo kral Khua Yang Yêsu, kmhal klei soh leh anăn mâo klei bi mtlaih.

         Kyuanăn tơdah bi mkă kơ sa čô mnuih knŏng mĭn kơ hjăn pô hlăm klei akâo klei hơêč hmưi blŭ klei tue hŏng phung dưi mâo klei hơêč hmưi blŭ klei hưn êlâo đru kơ phung ka thâo kral Khua Yang lŏ wĭt jing anak Aê Diê, anăn jing klei Khua ƀĭng kna Y-Pôl bi êdah klă mngač leh kơ phung đăo Kôrantô êlâo dih leh anăn wăt kơ drei ară anei, brei mđing truh kơ klei jăk siam yuôm bhăn anei. Akâo kơ Aê Diê brei kơ drei klei kriăng hriăm Klei Aê Diê Blŭ čiăng Aê Diê srăng yua drei hlăm bruă bi mđĭ ai hdơ̆ng pô leh anăn đru kơ lu mnuih thâo kral Aê Diê.

 

         Drei bi mĭn mơ̆ klei jăk kơ phung kăn sĭt êjai kƀĭn kkuh mpŭ kơ Aê Diê?

 

         Ơ Khua Yang! Akâo kơ Ih brei kơ kâo klei thâo săng čiăng ba klei mđĭ ai phung ayŏng adei hlăm Krist leh anăn đru phung ka thâo kral Ih srăng mâo mông găl lŏ ksiêm dlăng kơ pô, kmhal kơ klei soh leh anăn mâo klei pap brei, bi mơ̆ng Aê Diê.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 3:21-4:14

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Cụ Ông Y-sam Triêk
Bài tiếp theoÍch Lợi Từ Ơn Nói Tiên Tri – 22/6/2021