Bổ nhiệm MS Mã Phúc Hiệp làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tân Phú

1726

HTTLVN.ORG – “Chức vụ xứng đáng là chức vụ do Đức Chúa Trời xem xét và chứng cho. Người thi hành chức vụ cách xứng đáng là người không dua nịnh, không tư lợi, sẵn sàng hi sinh vì bầy chiên. Người thi hành chức vụ xứng đáng là người có đời sống thanh sạch và công bình. Chức vụ xứng đáng của người hầu việc Chúa được thể hiện qua công tác giảng Tin Lành cứu người và chăm sóc bầy chiên mà Chúa đã trao ban.”

Đó là sứ điệp được Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam rao giảng trong Lễ Bổ nhiệm Mục sư Mã Phúc Hiệp làm Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Tân Phú, TP. HCM, được tổ chức vào ngày 7/9/2019.

Mục sư Hội trưởng Thái Phước Trường rao giảng Lời Chúa

Ban hát Hội Thánh Tân Phú

Ban hát Mục sư – Truyền đạo

Ban hát Hội Thánh Hòa Mỹ (Đà Nẵng), nơi Mục sư Mã Phúc Hiệp quản nhiệm trước khi được bổ về Tân Phú (TP. HCM)

Mục sư Nguyễn Thế Hiển, Ủy viên Mục vụ TP. HCM thực hiện nghi thức bổ nhiệm, trao giáo vụ lệnh và ấn tín

Mục sư Nguyễn Ngọc Thuận – Phó Tổng Thư ký Tổng Liên Hội hiệp với quý đầy tớ Chúa trong BTS TLH cầu nguyện cho Mục sư Tân Quản nhiệm

Ban Chấp sự Hội Thánh hoan nghênh Tân Quản nhiệm

Mục sư Mã Phúc Hiệp bày tỏ tâm chí

TTV. Phước Lành