Bình Thuận: Tổng Kết Mục Vụ Thể Thao Năm 2020

1210

HTTLVN.ORG – Sáng 18/01/2021, tại nhà thờ Tin Lành Sông Dinh đã diễn ra buổi tổng kết Mục vụ Thể thao tỉnh Bình Thuận năm 2020.

Về tham dự có các vị Mục sư trong Ban Đại diện, Mục vụ Thể thao và những nhân sự cộng tác, tổng cộng khoảng 50 người.

Ban Điều hành MVTT tôn vinh Chúa

Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện và Đặc trách Mục vụ Thể thao tỉnh khích lệ tôi con Chúa hiện diện qua Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 12:1-3, khích lệ mỗi nhân sự phải tự nhìn vào chính mình để tự đánh giá công việc của mình nhưng trên hết là phải chăm nhìn vào Chúa, tìm sự trợ giúp từ Ngài. Lời Chúa khích lệ các nhân sự của Mục vụ Thể thao cố gắng hết mình với công việc Chúa giao, làm cho thật tốt, thật hiệu quả đem lại vinh hiển danh Chúa.

MS Nguyễn Văn Hoàng giảng Lời Chúa

MSNC Phan Nguyễn Tình Thương tổng kết MVTT năm 2020

Dù năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, một số chương trình của Mục vụ Thể thao bị ngưng trệ, nhưng tôi con Chúa trong Mục vụ Thể thao cũng cố gắng hết sức để có được một số hoạt động như sau:

– Chương trình Đố Kinh Thánh: 5 kỳ đố với 80 thiếu niên và 20 phụ nữ tham gia.

– Chương trình KidsGames: Tổ chức được 7 kỳ ở 7 Hội Thánh, có 750 em tham dự, trong đó có 360 em thân hữu và 134 em đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

– Có 9 nhân sự hoàn tất huấn luyện Level 1.

– Có 6 Câu lạc bộ cấp Chi Hội hoạt động định kỳ với tổng số 60-70 thành viên, trong đó có 10-15 thân hữu trung tín tham gia.

Mục sư Phan Tài, Thư ký BĐD cầu nguyện đặc biệt cho Mục vụ Thể thao của tỉnh, xin Chúa ban ơn trong năm mới 2021 để có thêm nhiều kết quả hơn nữa.

Buổi tổng kết được kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Đinh Thuận, Ủy viên BĐD.

TTV. Ms Đinh Thuận

Bài trướcUB. YTXH: Huấn luyện và trao tặng tủ thuốc tại Khánh Hòa
Bài tiếp theoLuôn Vững Tin Nơi Chúa – 19/1/2021