Bí Quyết Xây Dựng Thành Công Đền Thờ – 26/10/2020 

1669

 

I Sử Ký 22:7-16

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người” (Giăng 14:23).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Đa-vít cho Sa-lô-môn biết điều gì về việc xây dựng Đền thờ cho Chúa? Muốn xây dựng thành công Đền thờ, cần những điều kiện nào? Đền thờ Chúa ngày nay là gì? Bạn đã có những nỗ lực nào trong việc xây dựng Đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự?

Sau khi đã chuẩn bị mọi vật liệu xây dựng Đền thờ, Vua Đa-vít đã nói chuyện với con trai là Sa-lô-môn và cho biết chính Đức Chúa Trời đã chọn con để xây cất Đền thờ cho Ngài. Ông nhắc lại Lời Chúa phán, “kìa con trai mà ngươi sanh ra… sẽ cất một cái đền cho danh ta” (câu 9-10). Ông cũng dạy con trai bí quyết thành công là cần có Chúa ở cùng, cần có sự khôn ngoan Chúa ban để vị vua tương lai có thể cai trị trong tinh thần tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời (câu 11-12). Đó là điều kiện để thành công trong việc xây dựng Đền thờ. Cơ Đốc nhân cũng là người được Chúa chọn, có một địa vị cao trọng nhờ dòng huyết báu của Chúa Giê-xu. Thư I Phi-e-rơ 2:9 cho biết, “nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời…” Là con của Chúa, chúng ta có địa vị còn cao trọng hơn địa vị con vua trên đất này.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng được Chúa chọn để xây dựng Đền thờ của Ngài. Nhưng chúng ta không có “mười vạn ta-lâng vàng, một trăm vạn ta-lâng bạc” cùng vô số đồng và sắt (câu 14) thì lấy gì để xây Đền thờ cho Chúa? Thật phước hạnh thay, Đền thờ chúng ta xây không phải là Đền thờ bằng gạch, đá, nhưng chính mỗi Cơ Đốc nhân là Đền thờ của Chúa, nơi Thánh Linh cư trú (I Cô-rinh-tô 6:19). Do đó, tất cả chúng ta đều có cơ hội để xây dựng Đền thờ thiêng liêng của Chúa bằng chính đời sống mình. Chúa Giê-xu đã phán, “Nếu ai yêu mến ta, thì vâng giữ lời ta, Cha ta sẽ thương yêu người, chúng ta đều đến cùng người và ở trong người” (Giăng 14:23). Như vậy, Chúa sẽ đến và ngự trong những người yêu Chúa và vâng giữ Lời Ngài.

Tóm lại, điều kiện để một người được chọn làm con của Chúa có thể xây dựng thành công một Đền thờ tráng lệ cho Chúa là được Chúa ở cùng và có sự khôn ngoan từ Ngài ban cho để tuân giữ luật pháp của Ngài. Khi chúng ta chăm chỉ học hỏi Lời Chúa với tấm lòng vâng phục, chúng ta sẽ được ban cho sự khôn ngoan để hiểu ý muốn của Chúa và tuân giữ những gì Ngài dạy dỗ chúng ta trong Kinh Thánh. Ngoài ra, khi vâng giữ Lời Chúa, chúng ta sẽ được Chúa ở cùng như Lời Ngài đã hứa. Đó là bí quyết để xây dựng thành công Đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong chúng ta.

Bạn có đang xây dựng thành công một Đền thờ tráng lệ cho Chúa bằng đời sống tuân giữ Lời Ngài không?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã chọn con, cho con được làm con của Ngài. Xin cho con luôn tuân giữ Lời Ngài để thân thể con trở thành một Đền thờ tráng lệ cho Ngài.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 23

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org