Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ Tin Lành Tỉnh Long An 2020

838

HTTLVN.ORG – “Trưởng Thành Trong Chúa” là chủ đề do Ủy ban Phụ nữ Tổng Liên Hội đề ra với mục đích giúp những người nữ Cơ Đốc mỗi ngày tấn tới trong ân điển và trưởng thành trong sự nhận biết Chúa. Trên tinh thần đó, sáng ngày 20/10/2020, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Long An tổ chức chương trình bồi linh cho nữ giới trong tỉnh.

Hội Thánh Tin Lành Thuận Mỹ vui mừng đón tiếp hơn 230 chị em trong các Ban Phụ nữ đến từ các Hội Thánh trong tỉnh về tham dự chương trình.

Sau lời cầu nguyện của Mục sư Ngô Văn Kiếm, Trưởng Ban Đại diện tỉnh Long An, Phu nhân Mục sư Ngô Văn Kiếm chào mừng và giới thiệu từng Ban Phụ nữ. Sau đó các Ban Phụ nữ có thì giờ tôn vinh Chúa qua những bài Thánh ca.

Phu nhân Mục sư Ngô Văn Kiếm chào mừng và giới thiệu

Một số Ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

Phần đố Kinh Thánh diễn ra cách phấn khởi với nhiều hình thức sinh động qua 5 chặng đại diện cho quá trình tăng trưởng: Gieo hạt (Tin nhận Chúa ) -> Nảy mầm (học biết Chúa) -> Đâm chồi (yêu mến Chúa) -> Đơm hoa (Phục vụ Chúa ) -> Kết quả (Phục vụ mọi người).

Diễn giả chương trình bồi linh là Phu nhân Mục sư Nguyễn Đình Tín. Nương trên nền tảng Kinh Thánh II Phi-e-rơ 3: 3-18 với chủ đề “Trưởng Thành Trong Chúa”, diễn giả khích lệ quý chị em cần cẩn trọng trước thực trạng là nhiều cám dỗ làm chúng ta nghi ngờ lời hứa của Chúa, sụt giảm tình yêu với Ngài, khiến đời sống không chọn mong ước về thiên đàng là ưu tiên nhất. Đời sống trưởng thành trong Chúa là khi chúng ta có cách sống tin kính và nên thánh, thường xuyên tra cứu Lời Chúa đúng đắn và nghiêm túc. Qua những điều học được, mỗi cá nhân cảm thấy thỏa lòng để có quyết định cam kết đọc Lời Chúa mỗi ngày, để cuộc đời tỏa sáng tình yêu Chúa, người khác nhìn biết Chúa trong cách sống của chính mình.

Diễn giả, cô Trần Thị Diệp

Cảm ơn Chúa cho thời tiết thật tốt, và dẫu rằng không gian hạn chế trong việc nghỉ ngơi, nhưng tất cả những người tham dự đều vui thỏa trong sự ngọt ngào của Lời Chúa. Cảm ơn Chúa về những phước hạnh Ngài ban cho chương trình bồi linh. Quý chị em luôn nhớ nhau, khích lệ, nâng đỡ nhau cùng tuân giữ Lời Chúa, toàn tâm tin cậy Chúa và thi hành trách nhiệm Chúa giao trong yêu thương.

CTV. Anne
Hình ảnh: Nguyễn Anh Dũng (HTTL Thuận Mỹ)