Ban Trị Sự TLH Họp Mặt Với BĐD, Nhân Sự Đại Diện 34 Tỉnh Thành

688