Bài thứ 62: Trang Bị Trước Nguy Nan Tương Lai

553

Đọc Rô-ma 8:31-39

Câu căn bản: Trái lại, trong mọi sự ấy chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà toàn thắng.  Câu 37.

 

 

Suy niệm: Hãy suy niệm câu này của Lời Chúa và để lời dạy thấm vào tâm hồn bạn.

Bạn có thực sự đang lâm vào một cuộc chiến không?

Chúng tôi tin rằng tất cả mỗi chúng ta đều đang đối đầu với những cuộc chiến trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Nhưng đừng mất can đảm, vì dù cuộc chiến cam go đến đâu, trong Chúa Cứu Thế, bạn vẫn là kể chiến thắng!!!

 

Cuộc chiến có thể là về tài chính, gia đình, tương quan hay cá nhân hoặc tình cảm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trận chiến vẫn mang tính chất tâm linh.  Vì thế chúng ta phải học biết cách sử dụng vũ khí tâm linh.

 

Sứ đồ Phao-lô dạy trong 2 Cô-rinh-tô 10:4 rằng “Vũ khí chúng ta dùng để chiến đấu không phải những vũ khí xác thịt, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời để phá đổ các thành lũy.”

Từ “thành lũy” cho chúng ta thấy rằng cuộc chiến thật sự trang xẩy ra trong tâm linh chúng ta. Chiến thuật của kẻ thù gồm chiếm được đất và xây dựng lên những đồn lũy gây ảnh hưởng đến tư tưởng của chúng ta. Ngay cả một điều đối trá cũng trở thành chân thực nếu chúng ta lầm lỡ tin tưởng như thế.  Sa-tan quyết tâm làm cho chúng ta tin những điều dối trá của nó và xây dựng những đồn lũy này trong tư duy của chúng ta.

 

Hãy cẩn thận đối với những mục tiêu quen thuộc trong tư duy của chúng ta. Có thể là những điều giúp bạn can đảm hơn hay tiến xa hơn, nhưng lại không phù hợp với lời Chúa dạy. Nếu thế, quả là kẻ thù đã xây đựng một đồn lũy trong bạn rồi.

 

Thánh Linh có thể trợ giúp chúng ta trong mỗi trận chiến. Nhưng chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu.

 

Trang bị toàn bộ vũ khí được liệt kê trong Ê-phê-sô 6:10-20. Và lắng nghe tiếng Chúa nhủ khuyên mỗi ngày khi cùng chúng tôi suy niệm Lời Chúa.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 03/2014.
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Các Hội Thánh Trong Tỉnh Long An