Bài thứ 61: Tăng Trưởng Đức Tin

629

Đọc Rô-ma 10:14-21

Câu căn bản:  Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Câu 17.

 

 

Suy niệm:  Tuy nhiên Hê-bơ-rơ 4:2 còn dạy: “vì Tin Lành được rao giảng cho chúng ta cũng giống như cho họ; những lời họ đã nghe không đem lại ích lợi gì, vì trong khi nghe, họ không tiếp nhận lời ấy với đức tin.”

 

Mỗi ngày chúng tôi mời quý vị và các bạn trong nước ngoài nước đọc Lời Chúa, nhưng đọc chưa đủ, quý vị phải tiếp nhận và xác định thái độ. Chúng ta đọc và công nhận nhiều điều, nhưng có thể lắm chúng ta không thực sự tin và những điều ấy không tác dụng gì cho cuộc đời chúng ta.

 

Chúng ta phải sống cho đúng lời Chúa dạy, nếu không, chúng ta sẽ mất hướng.

Muốn đức tin tăng trưởng chúng ta phải:

Tìm dịp tin Chúa thiết tha hơn

Tin rằng Chúa có thể can thiệp vào bất cứ hoàn cảnh nào

Vững tin nơi Chúa cho dù khó khăn có thể xẩy đến

“Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng.”

Lấy câu Kinh Thánh này đo đức tin xem lên hay xuống. Đừng so sánh với người khác nhưng dành nhiều thì giờ chuyên chú đọc Kinh Thánh và suy niệm hơn.

 

Hãy rà soát lại những ưu tiên của bạn, nhất là việc sử dụng thời gian, đặt việc đọc và suy niệm lời Chúa lên ưu tiên. Nếu bạn thật sự muốn đức tin gia tăng, thì đó là giá bạn phải trả.

 

 

 

Bài trướcBài thứ 60: Ý Muốn Của Chúa
Bài tiếp theoBồi Linh Phụ Nữ Tỉnh Bến Tre 2014