Bài thứ 60: Ý Muốn Của Chúa

585

Đọc Phục Truyền Luật Lệ Ký 8

Câu căn bản: Nhưng phải tưởng nhớ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em, vì chính Ngài là Đấng ban cho anh em sức lực tạo dựng cơ đồ nầy, để thực hiện giao ước mà Ngài đã thề với tổ phụ anh em, như Ngài đang làm ngày nay.  Câu 18.

 

 

Suy niệm: Huyền diệu thay ý muốn của Chúa dành cho con dân Ngài!  Đó là dẫn họ vào Đất Hứa. Môi-se đã dạy cho dân Chúa biết rằng Chúa đã ban cho họ ‘Sức lực tạo dựng cơ đồ nầy’. Nghĩa là không phải khả năng của họ, mà hoàn toàn nhờ cậy quyền năng của Chúa. Bí quyết chiếm hữu ‘cơ đồ’ Đất Hứa là tuân lệnh Chúa và hết lòng tin cậy Ngài.

 

Cơ đồ hay sản nghiệp là sự phú cường trong Đất Hứa còn ‘sức lực’ là võ lực hay sức mạnh về quân sự. Nghĩa là sự can trường và quân lực.

 

Những nguyên tắc này được nhắc lại suốt Kinh Thánh.

 

Chúng ta đọc trong 3 Giăng 2 rằng: “Thưa anh quý mến, tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được sức khỏe phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn.” 

 

Hay 2 Phi-e-rơ 1:3  :”Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức Ngài.”

 

Kinh Thánh rất minh bạch:  Chúa muốn ban phước lành cho chúng ta về vật chất cũng như sức khỏe tâm linh. Chúa cho chúng ta được hưởng phong phú trong mọi lĩnh vực của đời sống.

 

Tuy nhiên, nhiều người giới hạn Chúa bằng lối suy nghĩ têu cực của họ. Họ để cho nghi ngờ tràn ngập lòng và tâm trí họ đến nỗi không tin Lời Chúa là chân thật nữa. Họ đợi chờ những nan đề và không tin rằng Chúa có thể ban phước và cho họ được thịnh vượng. Nhưng lời hứa của Chúa vẫn chân thật.

Xin hãy nhớ rằng bạn đang phục vụ Đấng Sáng Tạo nên toàn vũ trụ nầy. Hãy dâng trình lên Chúa nhu cầu của bạn. Nhưng nên nhớ luôn rằng bạn gặt hái những gì mà chính bạn đã gieo. Muốn bước vào một mùa gặt phong phú, bạn phải gieo cho vương quốc trời bằng cách hiến dâng thì giờ, tài năng và mọi nguồn mạch của bạn.

 

Hãy trông chờ Chúa thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn.

 

Hãy tin cậy Chúa và vâng lời dạy của Ngài vì Chúa hứa rằng Ngài sẽ ban cho bạn sức lực để tạo dựng cơ đồ hay sản nghiệp quý báu.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha Thánh, con cảm ơn Cha vì Ngài muốn ban phước lành cho con. Xin tha thứ cho con vì con dám nghi ngờ Ngài. Hôm nay con muốn gieo cho vương quốc của Ngài với những nguồn mạch dồi dào mà Chúa đã ban cho con.

 

Bài trướcBài thứ 59: Hãy vững Tin!
Bài tiếp theoBài thứ 61: Tăng Trưởng Đức Tin