Bài thứ 306: Tìm Cầu Ý Chúa

689

 

Đọc Ê-sai 55

Câu căn bản: Đức Giê-hô-va phán: “Ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối Ta. Vì các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” Câu 8-9.

  

Suy niệm: Sau đây là bốn nguyên tắc căn bản để tìm cầu ý Chúa:

1.       Kiểm chứng xem chương trình hay kế hoạch của mình có phù hợp với Lời Chúa hay không? Nếu không, thì rõ ràng là bạn chưa ở trong ý Chúa. Có lẽ bạn phải nói dối hay là tìm cách cho thuận ý bạn, nhưng việc đó không nằm trong kế hoạch của Chúa.

2.       Hỏi ý kiến của những tín hữu trưởng thành trong Chúa. Ý kiến và sáng kiến của các vị này là vũ khí để tránh việc bị giới hạn vì tính toán sai lầm. Khi sứ đồ Phao-lô đi An-ti-ốt, ông đã hỏi ý kiến các trưởng lão trong Hội Thánh và được họ tán thành. Những người sống gần bạn rất quan trọng. Nếu những người quý mến bạn thật sự tỏ vẻ nghi ngờ về chương trình của bạn, có nghĩa là bạn nên nghĩ lại thêm trước khi ra tay.

3.       Phân tích kỹ động lực thúc đẩy bạn trong việc đó: rà soát lại điều mà bạn mong muốn hay nghĩ xem bạn có thuận theo ý Chúa chưa?

4.       Cầu nguyện theo ý Chúa, Chúa là Đấng mở hay đóng cửa cho kế hoạch của bạn.  Bạn có thể có một kế hoạch phù hợp với lời dạy của Chúa, được những người yêu Chúa tán thânh, có những động cơ thúc đẩy rất tốt nhưng cửa vẫn đóng chặt. Đó chính là trườnghợp của sứ đồ Phao-lô và các bạn của ông kinh nghiệm.

Nếu ba tiêu chuẩn đầu tiên hội đủ, mặc dù vậy, bước tiến vào kế hoạch vẫn bị cản trở, đừng sợ, hãy chờ đợi Chúa.  Chúa có thể có một chương trình tốt hơn thay thế thì sao?

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, con muốn thuận theo ý Chúa, xin chỉ đường lối Chúa cho con, để con trở thành một dụng cụ trong tay Ngài.

 

 

 

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Và Chấp Sự Khu Vực II – Tỉnh Đăk Lăk
Bài tiếp theoBài thứ 307: Đừng Khóc Nữa