Bài thứ 281: Bình Tĩnh Trong Khủng Hoảng

710

 

Giu-đa dẫn một toán lính cùng với thuộc hạ của các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si đến đó, cầm đèn, đuốc và vũ khí […] Si-môn Phi-e-rơ […]đánh đầy tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, chém đứt tai phải của người này […]Chúa Giê-xu bảo Phi-e-rơ: “Hãy nạp gươm con vào vỏ! Chén mà Cha đã ban cho Ta, Ta lại không uống sao?”

Giăng 18: 3-11.

 

 

Trời tối mịt, bọn lính vây quanh Chúa Giê-xu và các môn đệ, lúc ấy đang ở một nơi vắng vẻ.  Chỉ những ánh đèn và đuốc mới làm cho người ta nhìn thấy họ.  Mọi người đều biết giây phút nguy nan này một ngày sẽ đến, đó là kẻ thù Chúa Giê-xu sẽ dùng sức mạnh đối với Ngài và các môn đệ của Ngài.  Lúc ấy các đe dọa này đã là hiện thực.

 

Phi-e-rơ có một hành động rất là con người: tiến công một trong những người đến bắt họ.  Nhưng Chúa Giê-xu phản ứng khác hẳn, Ngài không chống lại những kẻ đến bắt Ngài cũng không có hành động nào. Chúa vẫn bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi còn có thì giờ dạy Phi-e-rơ về vài điều quan trọng nữa.

 

Chúa muốn các môn đệ của Ngài lúc đó có một cái nhìn khác hẳn vào các biến cố.  Chúa muốn cho họ thấy rằng ý muốn của Đức Chúa Trời phải chiếm chỗ quan trọng nhất trong đời Ngài, rằng dù tình huống ra sao, quan trọng nhất đối với Ngài là làm vừa lòng Chúa Cha hơn là thực hiện ý riêng của mình.

 

Chúa Giê-xu có thể đối đầu với cuộc khủng hoảng này trong bình tĩnh, vì Ngài đã chuẩn bị.  Chúa biết rằng người ta đã phản bội và Chúa Cha đã kêu gọi Ngài hi sinh.  Nhưng Chúa không sợ! Ngài trải qua giây phút đó trong lời cầu nguyện và  mạnh mẽ trong sức mạnh của Thánh linh.

 

Bạn đang đối đầu với cuộc khủng hoảng nào chăng? Bạn phải chuẩn bị trước mới được.  Hãy làm đầy tâm trí và lòng bạn Lời Chúa.  Hãy trải qua khủng hoảng đó trong sự cầu nguyện, hãy mời Thánh Linh vận hành và trang bị bạn với an bình để chế ngự xúc cảm.  Hãy đặt ý chí trong Chúa và hết lòng tin cậy Ngài. Hãy biến cơn khủng hoảng đó thành ra dịp tiện làm chứng về quyền năng của Chúa.


Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha yêu quý, xin giúp con được mạnh dạn trong Thánh Linh để con có thể sẵn sàng đối diện với những sự cố trong đời. Con xin Chúa hướng dẫn đời con.  Xin sử dụng con cho vương quốc của Chúa. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu.  A-men.

 

 

Bài trướcBài thứ 280: Những Vật Cản Trong Việc Tìm Ý Chúa
Bài tiếp theoBồi Linh Định Kỳ Tại Hội Thánh An Lạc Tây, Sóc Trăng.