Bài thứ 280: Những Vật Cản Trong Việc Tìm Ý Chúa

627

 

Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa.

Ê-phê-sô 5:17.

 

 

Nhiều người nói rằng: “Nếu có Chúa…và nếu Ngài cho tôi ra đời…và nếu tôi còn sống…thì chương trình của Chúa cho tôi là gì?” “Tại sao tôi có mặt trên đời và tôi phải làm gì? Làm sao tôi có thể biết ý muốn của Chúa để tránh làm điều sai trái?”

 

Kinh Thánh dạy rằng: “Vậy hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em, đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy, đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa.”  Ê-phê-sô 5:15-17.

 

Tìm hiểu vì sao con người có mặt trên đời là rất khôn ngoan. Thật là dại khi qua đời sống mà không có một ý niệm nào.  May mắn thay, Chúa không úp mở đối với chúng ta, Ngài muốn chúng ta biết ý muốn của Ngài cho cuộc đời chúng ta.  Nhưng nếu chúng ta tìm không đúng chỗ, thì có nhiều vật cản mà chúng ta phải vượt qua để tìm ra ý muốn của Chúa. Thí dụ như:

 

Ý muốn của Chúa không phải là vấn đề tình cảm.  Chương trình của Chúa cho đời sống chúng ta không phải là một xúc cảm xuất phát qua một loại kinh nghiệm bí truyền nào đó.  Kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng ta rất thực tế và không huyền hoặc.  Hơn nữa, người ta không thể tin vào điều mà mình cảm thấy.

 

Ý muốn của Chúa cũng không phải là một công thức, nghĩa là không phải theo đúng một số thủ tục chi tiết nào đó.  Những người theo thần bí bỏ thì giờ ra nghiên cứu về tình cảm, những người thực nghiệm lại tìm một công thức nào đó, mong được kết quả để có thể áp dụng mà không cần suy nghĩ gì cả.  Họ ưa sống theo kiểu theo công thức như: “Một cuộc đời hoàn hảo trong 27 giai đoạn” chẳng hạn!  Nan đề là mỗi người đưa ra một công thức khác nhau và thường khi mâu thuẫn nhau.  Cuộc đời không đơn giản như vậy đâu!

 

Bí quyết là:

Ý muốn của Chúa cho cuộc đời bạn bắt đầu với một tình bạn.  Điều mà Chúa muốn trên tất cả, là bạn thiết lập một mối tương giao với Ngài chứ không phải tuân hành một số luật lệ.

 

Trước hết, Chúa muốn bạn học biết Ngài, như Ngài đã biết bạn.  Một khi mối tương giao này đã thiết lập, thì tất cả những việc còn lại – như nghề nghiệp, gia đình, mục tiêu, các việc tiêu khiển, các tham vọng, vấn đề tài chính, sức khỏe và cả những tình bạn – đều sẽ đâu vào đó hết.


Một lời khuyến khích cho hôm nay:

Dù hoàn cảnh nào xảy ra cho cuộc đời bạn trên trần gian này, thì bạn cũng không lâm vào một tai nạn đâu.  Chúa có kế hoạch cho đời bạn và Ngài không những muốn bạn biết Ngài, mà còn nhận ra Ngài nữa.

 

 

Bài trướcBài thứ 279: Thỏa Mãn Luôn Chăng?
Bài tiếp theoBài thứ 281: Bình Tĩnh Trong Khủng Hoảng