Bồi Linh Định Kỳ Tại Hội Thánh An Lạc Tây, Sóc Trăng.

565

HTTLVN.ORG – Lúc 19 giờ, ngày 10 tháng 10 năm 2012, Hội Thánh An Lạc Tây, tỉnh Sóc Trăng tổ chức Bồi linh định kỳ cho hết thảy con cái Chúa.

 

 

1

Quang cảnh chương trình

 

Dẫn chương trình bồi linh anh Lê Thanh Tùng và toàn thể Hội Thánh cùng nhau tôn vinh Chúa Thánh ca 301 – “Ôi Tình Thương” nhằm ôn lại tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho con dân Chúa tại An Lạc Tây trong những năm tháng qua. Mục sư quản nhiệm Trần Hiếu Nghĩa cầu nguyện khai lễ và chào mừng toàn thể Hội Thánh.

 

2

Mục sư quản nhiệm cầu nguyện và chào mừng

 

3

 

4

Ban Trung niên, Tráng niên, Thanh niên và đơn ca tôn vinh Chúa

 

Với chủ đề: “Đức Thánh Linh Giúp Cho Sự Yếu Đuối Của Chúng Ta”, Kinh Thánh nền tảng: Rô-ma 8:26,27. Mục sư Nguyễn Văn Lớn khích lệ mỗi con cái Chúa Chúa thỏa lòng trong mọi sự vì biết rằng chính Chúa Thánh Linh đang hiện diện và giúp đỡ mỗi một con cái của Ngài.

 

5

Mục sư Nguyễn Văn Lớn, giảng Lời Chúa

 

Chấp sự Nguyễn Thanh Luân cầu nguyện đáp ứng lời Chúa. Chương trình kết thúc cách thỏa lòng qua lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Nguyễn Văn Lớn.

 

6

 Chấp sự Nguyễn Thanh Luân cầu nguyện đáp ứng lời Chúa

 

 

TTV. Trần Giám