Bài thứ 279: Thỏa Mãn Luôn Chăng?

809

 

Vì tôi đã học sống thỏa lòng trong mọi cảnh ngộ.  Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật.

Phi-líp 4:11-12

 

 

Trên đời có nhiều người nghĩ rằng nếu họ có được những gì người hàng xóm mình có thì sẽ được sung sướng thoả mãn!  Tuy nhiên, thường thì những người sở hữu những gì bạn thèm muốn cũng không thật sự sung sướng và thỏa mãn đâu.

 

Điều chính yếu cho mỗi người hôm nay là thỏa lòng, nghĩa là không mong gì hơn những gì mình có, và không để cho hoàn cảnh làm cho mình bối rối.  Nói như thế không có nghĩa là bạn không muốn thay đổi hay cải tiến, nhưng là thỏa lòng trong hoàn cảnh của mình và an bình, vì bạn biết rằng Chúa vẫn hành động, mọi sự việc đều diễn tiến và bạn sẽ thấy kết quả vào một thời điểm nào đó.

 

Thỏa lòng là một điều phải học tập, vì thỏa lòng không phụ thuộc vào danh tiếng, tiền của, chỗ đứng chuyên nghiệp hay học thức, vì đó là tình trạng của tâm hồn, một cách nhìn vào sự vật.  Không ai sung sướng cho bằng người thực sự biết nhận xét và thỏa lòng, đó là người có niềm vui xuất phát từ tâm hồn chứ không phải từ hoàn cảnh.

 

Làm thế nào học tập cho được thỏa lòng?  Có hai cách:

 

1.      Khiêm nhường hạ mình.  Khiêm nhường không phải là một phẩm tính bẩm sinh, nhưng là một đức tính chính yếu được ban cho.  Người khiêm nhường luôn coi mình không xứng đáng, và như thế tự ý thức về mình.  Nếu không do đức thiện lành và nhân từ của Chúa, thì người ấy không có gì cả.  Chúng ta phải khiêm nhường trước Chúa và cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, xin chỉ cho con những gì Chúa muốn con có, và nếu con xin Chúa điều gì không đúng, thì xin Chúa đừng cho”!

 

2.      Thực sự có quan hệ với Chúa.  Đây không phải là một hoạt động về tôn giáo, nhưng là mối quan hệ sâu xa, thân thiết, cá nhân với Chúa.  Bạn biết mình có thể thưa trình với Chúa tất cả những gì liên quan đến mình.  Chúa mong đợi bạn cho Ngài biết bạn sống ra sao, Chúa đối với bạn như người bạn thân mà bạn tiết lộ mọi bí mật.  Quan hệ với Chúa không phải là vấn đề tuân giữ một số luật lệ hay là những việc cần phải thực hiện, như là phải dành bao nhiêu thời gian để cầu nguyện hay đọc một số trang nào trong Kinh Thánh mỗi ngày.  Chúa muốn bạn ưa thích thưa truyện với Ngài trong khi cầu nguyện, và bạn muốn sự có mặt của Chúa trong cuộc đời của bạn mà không cảm thấy bắt buộc phải làm những việc gì để giữ sự chiếu cố của Ngài.

 

Hành động hôm nay:

Ngay từ hôm nay, hãy học tập bằng lòng và thỏa nguyện trong bất cứ hoàn cảnh nào, vì Chúa là Đấng ban cho bạn tất cả.  Hãy suy niệm về mối tương giao thật sự mà Chúa muốn có với bạn, căn cứ trên sự thích thú và niềm vui chuyện trò với Ngài.

 

Bài trướcChương Trình Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam.
Bài tiếp theoBài thứ 280: Những Vật Cản Trong Việc Tìm Ý Chúa