Bài thứ 253: Vật Chất

633

 

Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt con sáng sủa thì cả thân thể sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt con xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!  

Ma-thi-ơ 6:22,23

 

 

Chúa Giê-xu dạy:  Nếu mắt các con sáng sủa  trong nguyên văn câu này là:  Nếu mắt các con đơn thuần. Chữ đơn thuần này có thể dịch là lành mạnh, nghĩa là nhìn thấy sự vật rõ ràng chứ không có hai ba hình chồng lên nhau.  Chúa Giê-xu như nói rằng: Ta là ánh sáng, tâm trí con là mắt hay là đèn.  Nếu tâm trí của ta hoàn toàn, trọn vẹn tập trung vào Chúa Giê-xu, như người trong gánh xiếc bước đi trên sợi giây căng thẳng trên cao, lúc nào cũng nhìn thẳng về phía trước, không nhìn ngang nhìn ngửa để bị chóng mặt và ngã xuống, nhưng cứ thẳng một mực tiến đến hướng Chúa đã kêu gọi mình.

 

Nếu chuyên chú vào Chúa như vậy trọn đời mình, ta sẽ thấy Ánh Sáng và Ánh Sáng ấy sẽ tràn ngập tâm, hồn và linh ta.  Như thế toàn diện con người của ta sẽ được tương giao với Chúa và truyền ánh sáng của Chúa cho những người còn sống trong bóng tối, tức là chưa biết Chúa.

 

Nhưng Chúa Giê-xu nói thêm:  Nếu mắt con xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm.  Nếu chữ đơn thuần chỉ về lành mạnh, hay thánh thiện thì chữ xấu mang nghĩa tham muốn hay ganh tỵ.  Chữ này dùng để nói về một người thèm muốn những gì mà người hàng xóm có, người thường tủi thân vì không may mắn, không được như người khác.  Điều này được diễn nghĩa rõ trong câu Châm Ngôn 28:22  Người nào có mắt tham, vội ham kiếm của cải… Con mắt xấu là con mắt đã nhiễm bệnh, bác sĩ gọi là loạn thị.  Nói theo kỹ thuật thì đây là một tật của mắt do những đường cong không đều trên những chỗ vỡ bề mặt của giác mạc và thủy tinh thể của mắt, làm cho ánh sáng bị khuếch tán tạo ra hình ảnh mờ, chung quanh có viền và hai hình chồng lên nhau.

 

Y sĩ vĩ đại không gọi bệnh đó là loạn thị, nhưng gọi là tội.  Đó là tật tập trung tầm nhìn vào lợi vật chất, vào chủ nghĩa vị vật chất.

 

Chúa Giê-xu kết luận rằng:  Nếu sự sáng trong con chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao.”

 

Sự tối tăm sẽ kinh khủng biết bao nếu xưa nay ta vẫn gọi nó là ánh sáng?  Ta hãy xem cách mà những con người loạn thị đã đối xử với Chúa Giê-xu.  Hãy nhìn vào cuộc đời này.  Hãy nhìn vào Hội Thánh với đôi mắt đơn thuần, hãy bỏ cái nhìn méo mó sự vật, hướng về vật chất, ta sẽ thấy một Hội Thánh đầy tình thương, thu hút thế giới vô đạo hơn.  Nhiều người sẽ chịu bước lên trên đường về thiên quốc hơn là cứ cảm thấy mình đang đi trên đường nhưng thực ra đang bước trong mương nhơ bẩn, không đưa đến đâu cả.

 

Chúng ta cũng cần nhớ rằng, Chúa Giê-xu không chống lại việc có nhiều của cải, Chúa chỉ chống lại lối sống tập trung vào của cải và không còn thấy gì khác nữa.

 

Bài trướcTiến Độ Thi Công Nhà Thờ Tân Hiệp – Kiên Giang.
Bài tiếp theoLễ Tạ Ơn Chúa 40 Năm Thành Lập Hội Nhánh Phú Lộc – Đà Nẵng.