Bài thứ 252: Của Cải và Tâm Hồn

726

Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

Ma-thi-ơ 6:21

 

 

Trong bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-xu, Chúa dạy rõ về thái độ đối với của cải.  Lời khuyên của Chúa là không nên dồn chứa của cải ở dưới đất mà phải dồn chứa của cải ở trên trời.  Sau khi dạy về thái độ đối với của cải, Chúa kết luận một câu đáng cho chúng ta quan tâm: Vì của cải các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.”

 

Của cải ở đâu thì lòng ở đó cho chúng ta thấy mấy điều sau đây:

 

1. Lòng hay tâm hồn là nơi tập trung thái độ sống.

 

Lòng hay tâm hồn là nơi chỉ huy đời sống ta. Vì vậy, hễ điều gì chế ngự được tâm hồn, điều ấy làm chủ con người ta.  Tâm hồn ta luôn luôn phải có chủ.  Khi con người mới được hình thành thì Chân Thần là chủ, vì vậy cuộc sống của hai người đầu tiên thật là lý tưởng, không bị một thứ vật chất nào làm ô nhiễm.  Tuy nhiên hai người đầu tiên vì có ý chí tự do, đã lựa chọn nghe lời ma quỷ, chống lại mạng lệnh của Chúa, vi phạm giới răn đầu tiên và trở thành kẻ thù của Chúa.  Ma quỷ làm chủ đời người kể từ đó.

 

Ma quỷ là kẻ chống nghịch Chúa, vì thế con người sống theo hệ thống quản trị của nó và bị tội ác chế ngự, làm tất cả những điều sai trái để chống Chúa, làm hại người khác và tự hại chính bản thân.  Nhiều người không cảm thấy cuộc đời mình như vậy, vì ma quỷ đã khéo lôi cuốn người ấy vào các cạm bẫy cho đến khi người ý thức thì đã quá muộn.

 

Chúa Giê-xu đã vào đời là để cứu vớt con người ra khỏi tình trạng làm tôi cho ma quỷ và được phục hồi quyền làm con Chân Thần.  Cuộc hi sinh của Chúa Cứu Thế trên thập giá đã trả án phạt tội cho con người, và ai tin nhận Chúa Giê-xu sẽ được tha tội, được tái tạo và được ban cho quyền năng để chống lại các cám dỗ do ma quỷ đưa đến.

 

Khi tin nhận Chúa Giê-xu thì Chúa làm chủ tâm hồn hay tấm lòng chúng ta.

 

2. Khuynh hướng của tấm lòng.

 

Của cải ở đâu thì lòng ở đó.  Câu này có nghĩa là tấm lòng thường xu hướng về những gì được coi là quý nhất.

 

Của cải ở đâu thì lòng ở đó có nghĩa là khi đã đặt xong mục tiêu của đời mình thì mỗi người sẽ luôn luôn suy nghĩ về mục tiêu đó mà không thể nào làm gì khác được.

 

Tiếc thay, Chúa đã nói: Đừng dồn chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối ten rét làm hư.  Nếu dồn chứa của cải ở dưới đất, nếu đặt hết trọng tâm của đời mình là khai thác vật chất, thỏa mãn thân xác, thì chúng ta đang chờ đợi hư vong.  Vì những gì đang có mặt chung quanh ta đều sẽ theo luật tự nhiên mà bị đào thải.

 

Nếu tấm lòng ta đặt trọn vào những gì sẽ hư hỏng tàn tạ thì thật là uổng phí, vì ta sẽ mất tất cả.

 

Nhưng nếu lòng ta đặt vào những của cải đã dồn chứa trên trời, nghĩa là ta đã tìm thấy các giá trị thật và đeo đuổi, thì ta sẽ không bao giờ bị mất.

 

Khuynh hướng của tấm lòng sẽ dẫn ta hoặc đến chỗ hư vong hoặc đến chỗ vinh quang vĩnh hằng.

 

Thật ra lời Chúa rất thực tế. Chúa không dạy một triết lý cao xa, nhưng cho ta thấy trước mắt hai con đường để lựa chọn.

 

Ta có thể sống trong vật chất, đặt tất cả cuộc đời mình vào những gì tạm thời trong đời, và quên tất cả lễ nghĩa, đạo đức, lòng thờ kính Chúa, tình thương yêu người.  Ta cốt sao có nhiều tiền, giàu sang, danh vọng, để rồi khi từ bỏ cõi đời, để lại tất cả.

 

Hay ta chỉ sử dụng những gì ta có như kẻ qua đường, nghĩa là tất cả đều chỉ có giá trị tiện nghi, sống qua ngày tháng, va chú trọng các giá trị không phai tàn, không hư hỏng là đức tin, hi vọng, tình thương.

 

Đức tin nơi Chúa với đời sống thánh thiện, xa lánh tội ác.

 

Hi vọng vào một cuộc sống bất diệt hưởng trọn ý nghĩa của cuộc đời trong vinh quang vĩnh hằng sau này.

 

Đem tình thương Chúa ban phát cho đồng bào, đồng loại để nước Chúa rộng mở và vô số người thoát khỏi tội ác mà được giải phóng thật.

 

Của cải của bạn là gì?  Có phải vật chất chăng?  Hay những gì tồn tại vĩnh hằng?  Bạn có xây đắp cho mình một tương lai bền vững hay đang cất nhà trên những triền cát của cuộc đời?

 

Lòng bạn đang bị sức mạnh nào chế ngự?  Chúa có đang làm chủ cuộc đời bạn hay những tham dục xấu xa, xui khiến bạn làm những chuyện đê hèn?  Bạn có quyết tâm theo Chúa hay đang bị dằng co giữa Chúa và ma quỷ, giữa bóng tối và vùng ánh sáng?

 

Bạn thân mến, chính vì lợi ích của bạn mà những lời này được truyền đến bạn.  Xin bạn đừng bỏ qua, vì Chúa Giê-xu đã hi sinh trên thập giá cũng vì để cứu bạn.  Nếu bạn tin nhận Chúa và quyết tâm từ bỏ con đường hư vong, bạn sẽ thấy hạnh phúc thật.

 

Bài trướcBài thứ 251: Tính Chất Tế Nhị Của Đời Sống Người Tin Chúa Giê-xu.
Bài tiếp theoĐà Nẵng – Quảng Nam: Sáu Ban Thanh Niên Tin Lành Thông Công – Bồi Linh .