Bài thứ 247: Diệt Tội (3)

734

Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục.  Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể vào địa ngục.

 Ma-thi-ơ 5:29-30

 

 

Điều thứ ba Chúa nêu lên trong các lời dạy này là: Chúng ta phải ghét tội và tìm đủ cách để tiêu diệt nó bằng đủ mọi giá.  Có người nói rằng: Người nào không biết ghét tội cũng là người không ưa điều thiện lành.  Chúng ta phải tập ghét tội, nghĩa là không cho phép làn sóng tội xâm nhập vào cuộc đời của mình.

 

Muốn ghét tội, phải định nghĩa tội cho thật rõ, với các nguyên nhân, động cơ, cạm bẫy, hậu quả.  Phân tích là một việc, nhưng còn phải có quyết tâm từ bỏ nữa.

 

Sở dĩ nhiều người không biết ghét tội vì sống quá quen với tội và thấy dường như mọi người đều sống như thế cả.  Tội thường được đa số cổ võ và coi như lối sống thời đại, văn minh.

 

Người tin Chúa phải biết rõ những gì thuộc về Chúa và những gì từ đời trần tục xuất phát ra.  Nhưng giá trị thuộc về Chúa là vĩnh hằng, cao quý và đem lại phúc hạnh thật cho mỗi cuộc đời, còn những gì thuộc về trần tục, sẽ phai tàn trên đất và chỉ đem lại các hậu quả buồn và tuyệt vọng.

 

Điều thứ tư Chúa nêu lên ở đây là: Vấn đề quan trọng ưu tiên là phải có một tâm hồn thanh sạch.  Trong tám phước lành có câu: Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời.  Cuộc đời theo Chúa không phải chỉ sống tiêu cực, nghĩa là không làm một số điều răn cấm, nhưng không làm hành động tội ác, chưa hẳn là vô tội.  Chúng ta phải sống tích cực; nghĩa là không làm một số điều, nhưng làm nhiều việc khác.  Ghét trần gian, nhưng phải ưa thích những gì thánh thiện công bằng, ngay thẳng và thực hành hằng ngày như thế.  Tâm hồn trong sạch sẽ thấy Chúa, hay là hễ đã gặp Chúa rồi thì tâm hồn phải trong sạch luôn để không bao giờ gián cách với Chúa nữa.

 

Điều thứ năm Chúa dạy ở bài học này là: Phải đặt việc diệt tội lên hàng ưu tiên.  Nếu tay hữu người xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi.  Muốn hiểu rõ câu này, ta cần đọc thêm các câu sau đây: Rô-ma 8:13  Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh làm chết những việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.   Một câu khác là I Cô-rinh-tô 9:27”Nhưng tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục.  Rô-ma 13:14 còn ghi  Hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giê-xu, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó.  Cô-lô-se 3:5  Hãy làm chết các chi thể anh em nơi hạ giới.  Chúng ta chỉ có thể lảm chết thân thể dễ phạm tội của mình bằng năng quyền của Thánh Linh.  Nói khác đi, ta cần hàng phục Thánh Linh để thân thể và linh hồn được thánh hóa.

 

Hãy tìm ra nguyên nhân gây cho ta phạm tội, hãy đến với Chúa xưng nhận tội rõ ràng, hãy mời Thánh Linh làm chủ đời sống mình, đó là hành động móc mắt, chặt tay mà Chúa muốn nói đến ở đây.

 

Bên trong tâm hồn của mỗi người có một ngọn lửa tham dục, đừng bao giờ châm thêm dầu để ngọn lửa ấy cháy mạnh hơn mà phải nhờ Thánh Linh dập cho tắt.

 

Có nhiều thứ trong đời ta cần phải cắt xén, bỏ đi cho xứng hợp với con người mới Chúa ban cho và sẵn sàng bước với Chúa trên hành trình vĩnh cửu.

 

Làm thế nào tránh được phạm tội? Chỉ có một cách, đến gần Chúa.  Hãy lại gần Chúa thì ma quỷ sẽ lánh xa ta.  Đừng sống nước đôi, đừng mang hai tâm hồn.  Hãy mời Chúa, và một mình Chúa làm chủ tâm hồn mình ngay bây giờ và mỗi ngày còn lại của đời sống ta, cho đến khi ta gặp Chúa.

 

 

Bài trướcHội Thánh An Lạc Tây, Bồi Linh Nhân Ngày Cơ Đốc Giáo Dục.
Bài tiếp theoUBCĐGD – Giới Thiệu Sách Mới Song Ngữ: Hạt Giống.