Bài thứ 244: Yêu Kẻ Thù

644

Các con có nghe lời dạy rằng: “Hãy thương yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch”. Nhưng ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù, và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng cả người gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.

 Ma-thi-ơ 5:43-45.

“

 

Chúa dạy: Hãy yêu kẻ thù, vì Chúa ban ánh nắng cũng như mưa xuống cho mọi người, nghĩa là Chúa thương tất cả mọi người.  Nói như thế không có nghĩa là Chúa sẽ không trừng phạt một người nào cả. Phước lành Chúa ban cho là một việc, nhưng mỗi người phải biết tội ác của mình, nhất là tội không tôn thờ Chúa, để ăn năn, sám hối và được chấp nhận là Con của Chúa.  Chúa thương yêu nhưng cũng ra tay trừng phạt những kẻ cố tâm chống lại Chúa.  Giới lãnh đạo tôn giáo Do-thái lúc ấy không nhấn mạnh đến điều kiện ăn năn hối lỗi để được tha tội, nhưng khơi sâu sự khác biệt giữa người Do-thái và người ngoài Do-thái, tạo nên một bức tường ngăn cách vô lý giữa họ với nhân loại.

 

Ngày nay nhiều người tin Chúa cũng có thái độ như vậy, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người cùng niềm tin, giao dịch với những người ấy và tránh xa mọi người chưa tin Chúa.  Như thế là sống xa lời Chúa dạy, vì mỗi người tin Chúa phải là muối và ánh sáng trong trần gian.  Nếu tránh xa mọi người, coi mọi người là kẻ thù thì làm sao rao truyền tin mừng cứu chuộc cho họ được.

 

Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải yêu kẻ thù như thế nào khi Chúa nói: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.  Tại đây chúng ta lại thấy lối dạy về thái độ của Chúa.  Thái độ của người tin Chúa đối với người đời là phải thương yêu và cầu phúc lành cho họ.  Trước đó Chúa đã dạy về thái độ tiêu cực: Đừng chống cự kẻ dữ, bây giờ Chúa dạy tích cực: Chúc phước và cầu nguyện cho kẻ thù.

 

Điều duy nhất khiến một người không đánh trả, đưa má trái cho người đã đánh ta má bên phải, chịu mất luôn cả áo ngoài, hay bằng lòng đi thêm một dặm đường khi bị bắt đi một dặm để khuân vác chuyên chở, sẵn sàng cứu giúp kẻ khác, là người ấy phải chết đối với chính mình, chết đối với những quyền lợi của mình, chết đối với thái độ chỉ lo cho mình.  Nhưng Chúa đi thêm một bước nữa.  Chúa dạy chúng ta phải tích cực thương yêu những người đó, thương yêu cả kẻ thù.  Không đánh trả chưa đủ, phải có thái độ tích cực, thương xót cứu giúp cả những kẻ mà ta ghét.

 

Cuối cùng, Chúa kết luận: Như vậy các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn.  Trọn vẹn ở đây là nói về tình thương.  Chúng ta là con của Chúa nên có tình thương thật, rộng lượng, bao la, khoan dung, tha thứ như Cha trên trời.  Chúng ta không thể nào toàn thiện, toàn thánh, toàn năng như Chúa được, nhưng là con của Chúa, chúng ta phải phản ánh đúng loại tình thương của Chúa.  Đó chính là điều Chúa dạy ở đây.

 

 Ta cần học thêm điểm này: Chúa không đối đãi với mọi người theo tội ác của họ, nhưng theo tình thương của Ngài.  Chúa không muốn tiêu diệt mọi kẻ phạm tội, vì Chúa tạo cơ hội cho họ ăn năn hối lỗi.  Người tin Chúa nhiều khi cho rằng Chúa bất công, cho kẻ ác được hưng thịnh, thật ra chỉ vì tình thương mà Chúa chưa diệt họ, Chúa không bất công cũng không bất năng, ta nên nhớ như vậy.

 

Chúng ta thường sống phụ thuộc vào người khác rất nhiều.  Chúng ta thường bận tâm về những gì người khác làm đối với mình và những gì họ nghĩ về mình.  Bạn thử nhớ lại một ngày nào đó trong đời sống mình, nghĩ đến những tư tưởng không tốt và độc ác đến với tâm trí bạn.  Từ đâu ra những ý nghĩ đó?  Do từ người khác.  Tư duy và hành động của chúng ta do ảnh hưởng của người khác thật là mạnh.  Đây cũng chính là điều làm cho cuộc đời khốn khổ.  Khi nhìn thấy một người nào ta không thích, tự nhiên lòng bỗng ghen ghét. K hông thấy người đó thì không sao.  Đó là bằng chứng chúng ta phụ thuộc vào sự có mặt của người khác.  Đó chính là điều Chúa muốn chúng ta bỏ đi.  Tình thương của ta phải trong lành đến độ không còn phụ thuộc vào một người nào hay bị người nào ảnh hưởng nữa.  Cuộc sống của mỗi chúng ta phải đặt dưới một nguyên tắc mới, nguyên tắc của tình yêu thật.

 

Bạn có kẻ thù chăng? Chắc chắn là có, nếu không, bạn cũng có nhiều kẻ chẳng ưa mình và làm những điều tệ hại cho mình.  Bạn nên nhớ rằng chỉ có tình thương của Chúa mới chấm dứt được tình trạng hận thù.  Cuộc chấm dứt phải khởi đầu từ phía bạn.  Bạn phải biết từ bỏ sở thích, thói quen, ý riêng của mình và mặc lấy con người mới Chúa ban, rồi bạn sẽ biết tình thương thật là gì và bắt đầu thực hành tình thương đó.  Dễ nhất là cầu nguyện cho kẻ thù và sau đó tha thứ và trở thành bạn tốt đối với kẻ thù.  Nếu bạn đã làm tất cả những điều đó mà kẻ thù vẫn không thay đổi, vẫn là kẻ thù, thì bạn vô trách nhiệm.  Tuy nhiên chúng tôi tin rằng khi Chúa bảo ta làm một điều gì thì điều ấy chắc chắn thực hiện được.

 

Bài học hôm nay đã rõ, mời bạn nhận lấy lời Chúa cho mình và làm theo.

 

Bài trướcHội Đồng Hiệp Nguyện Bồi Linh Tỉnh Đồng Nai Lần III.
Bài tiếp theoBài thứ 245: Diệt Tội