Bài thứ 222: Ngăn Ngừa Phạm Tội

877

Đọc Mác 9:42-50

Câu căn bản: Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi!  Vì thà cụt một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào hỏa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.  (Câu 43).

 

 

Suy niệm:  Lời dạy của Chúa trong các câu này phải hiểu theo nghĩa bóng, vì thật sự cắt tay, chân hay móc mắt cũng không diệt tội được vì tội xuất phát nơi tấm lòng.  Chúa chỉ muốn nhấn mạnh tầm quan trọng và nguy hiểm của tội, cần phải trừ diệt ngay những gì xui ta phạm tội.

 

Hỏa ngục, nguyên văn là geenna do từ Gehenan là tiếng Hê-bơ-rơ, có nghĩa là trũng Hi-nôm, là một nơi phía nam Giê-ru-sa-lem, ngày xưa người thờ tà thần Mô-lóc thiêu sống con cái cho thần này tại đó (xem thêm trong 2 Sử ký 28:3; 33:6; Giê-rê-mi 7:31; 19:5-6; 32:35), về sau là nơi đổ rác, lúc nào cũng có lửa cháy và dòi bọ…

 

“Vì mọi người sẽ bị muối bằng lửa”, đây là một câu rất khó giải thích.  Người ta cho rằng mọi người đều sẽ bị “muối bằng lửa” trong thời gian và tính cách tương ứng với cuộc tương giao của họ với Chúa Giê-xu, đối với người vô tín là lửa phán xét sau cùng; còn đối với tín đồ là lửa thử thách và đau khổ trong hiện tại.

 

Dù sao, ta phải hết sức cẩn thận để không sa vào chước cám dỗ từ bất cứ nơi nào tới.

Bài trướcKhánh Thành Cầu Kênh Đường Cày – Tỉnh Long An
Bài tiếp theoChương Trình Ca Nhạc Thánh Và Chia Sẻ Niềm Tin Tại Hội Thánh Tin Lành Dương Yên, Quảng Nam.