Bài thứ 187: Việc Tu Đạo Hay Kiêng Cữ Theo Lối Loài Người

636

Phần sai lạc thứ ba mà sứ đồ Phao-lô nói đến ở đây là về việc tu đạo hay kiêng cữ theo lối loài người hay theo lề luật cũ.  Ông dạy:

“ Nếu anh em chết với Đấng Christ về sự sơ học của thế gian, thì làm sao lại để cho những thể lệ nầy ép buộc mình, như anh em còn sống trong thế gian:

  Chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ?

Cả sự đó hễ dùng đến thì hư nát, theo qui tắc và đạo lý loài người, dầu bề ngoài có vẻ khôn ngoan, là bởi thờ lạy theo ý riêng, cách khiêm nhượng và khắc khổ thân thể mình; nhưng không ích gì để chống cự lòng dục của xác thịt.  

Cô-lô-se 2:20-21.

 

 

Đầu tiên sứ đồ Phao-lô khẳng định:  Người tin Chúa Giê-xu là đã chôn vùi những điều mê tín dị đoan và các thói tục của đời, vì thế không cần phải bàn cãi hay ngần ngại là có nên theo các thể lệ cổ hủ đó hay không.  Đây là chủ trương của một đạo giáo thời xưa, cho rằng thân xác là độc dữ nên con đường thánh khiết là phải từ bỏ mọi ước muốn của thân xác, từ chối miếng ăn ngon và cắt giảm nhu cầu sống xuống mức tối thiểu.  Chính học thuyết này đưa đến những việc cấm kết hôn, ca ngợi đồng trinh và tu hành xa lánh đời, không những thế mà còn phải tìm đủ cách để hành hạ thể xác.

 

Các điều kiêng cữ nói đến ở đây là những việc quá đáng chứ không phải việc phòng tránh vì vệ sinh hay hại cho sức khỏe.

 

Sứ đồ Phao-lô quả quyết trong câu 22 rằng:  tất cả những điều mà người ta đưa ra, nghĩ rằng như thế có thể giúp người chuyên tâm thờ Chúa, thật ra hoàn toàn thất bại, vì đó là theo phương pháp của loài người.  Phương pháp ấy không có quyền năng để giữ thánh sạch và cũng không chế ngự nổi lòng tham.   Lý luận của Phao-lô là,  nếu ta tin Chúa,  thì tất cả lòng dục và con người cũ đều đã bị chôn vùi trong cái chết, và ta sống lại với con người mới, ta sống bằng quyền năng của Chúa chứ không do sức tu hành tầm thường của con người.

 

Bài học Kinh Thánh hôm nay không nhằm đả phá những hệ phái Cơ Đốc có các điều nghiêm cấm hữu ích và đưa người vào việc thờ Chúa khôn ngoan, nhưng chỉ ngăn ngừa những người chạy theo các phương pháp tu trì của loài người mà làm mất mối tương giao mật thiết của mình với Chúa.

 

Cầu xin Chúa cho quý vị và các bạn phân biệt rõ lời Chúa dạy và những điều do con người nghĩ ra.  Ta nên hoàn toàn theo lời Chúa và áp dụng nguyên tắc của Chúa cho cuộc đời chúng ta.

 

 

Bài trướcBài thứ 186: Việc Thờ Thiên Sứ
Bài tiếp theoLễ Công Bố Thành Lập Chi Hội Hòa Bình Và Bổ Nhiệm Truyền Đạo Tô Văn Minh Làm Quản Nhiệm Hội Thánh.