Bài thứ 152: An Bình Của Cuộc Đời Vĩnh Hằng

552

Đọc Cô-lô-se 1:15-29

Câu căn bản: và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho cả những vật dưới đất và những vật trên trời. (Câu 20).

 

Suy Niệm:  Sống trong một thế giới như hiện nay chúng ta chưa thấy hòa bình mà mỗi ngày chỉ thêm tin về chiến tranh mà thôi.  Nhưng con dân Chúa được kêu gọi để đem đến hòa bình cho thế giới.  Chúng ta phải làm gì?  Trước tiên, chúng ta phải có hòa bình thì mới chia sẻ được.  Hòa bình hay bình an trong tâm hồn của mỗi chúng ta là điều vô cùng quan trọng.

 

Hòa bình hay bình an phải là điều thực tế trong mỗi chúng ta, trong các mối tương giao của chúng ta, trong xã hội mà chúng ta đang sống, giữa miền Nam với miền Bắc, miền đồng bằng với miền cao nguyên.  Sau đó mới nói đến những quan hệ khác được.

 

Sứ đồ Phao-lô nói đến Chúa Giê-xu như là nguồn ban bình an cho chúng ta.  Chúa là Đấng chấm dứt mọi cuộc xung khắc.  Sứ đồ Phao-lô dạy rằng Chúa Giê-xu đã phá bỏ bức tường ngăn cách giữa Ngài và mọi người.  Hòa bình hay bình an của Chúa đã ban cho chúng ta nhờ những công việc mà Ngài đã thực hiện.  Sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê-xu đã là căn bản cho hòa bình hay an bình của chúng ta.

 

Chúa Giê-xu đã tha thứ tội cho mỗi chúng ta, xóa bỏ quá khứ xấu xa của mỗi người, là những ký ức làm cho nội tâm chúng ta bất an.  Chúng ta được tha thứ và tự do.  Cái giá phải trả cho được linh hồn an bình là đến với Chúa Giê-xu, xưng nhận mọi tội phạm, ngay cả những ký ức và kỉ niệm xấu xa, để Chúa xử lý tất cả bằng tình thương và tái tạo con người chúng ta.

Chúa Giê-xu đang có mặt trong cuộc đời mỗi chúng ta và ban bình an bằng Thánh Linh ngự trong tâm hồn chúng ta.  Chúng ta chỉ cần hết lòng tin nhận và trao mọi khó khăn cho Ngài là đủ.

 

Chúa Giê-xu là Chúa của quá khứ hiện tại và tương lai.  Trong nơi thầm kín, mỗi chúng ta đều sợ chết vì không biết sẽ ra thế nào.  Nhưng tin Chúa là chúng ta có cuộc sống vĩnh hằng, vì thế cái chết không còn  đe dọa chúng ta nữa.

 

Bình an trong Chúa là bình an cho quá khứ, hiện tại và cả tương lai, vì vậy mà con dân Chúa sống trong bình an và chia sẻ bình an cho mọi người trên đời này.

Bài trướcBài thứ 151: Chữa Lành Vết Thương
Bài tiếp theoBài thứ 153: Muối Của Thế Gian