Bài thứ 153: Muối Của Thế Gian

783

Đọc Mác  9:50; Lu-ca 14:34,35; Ma-thi-ơ 5:13

Câu căn bản: Các con là muối của đất, nhưng nếu muối mất vị mặn thì làm thế nào cho nó mặn lại được? Muối ấy trở nên vô dụng, phải ném bỏ đi và bị người ta chà đạp dưới chân.  (Ma-thi-ơ 5:13).

 

Suy niệm:  Chúng ta phải là hương vị của thế gian này.  Đó là điều Chúa Giê-xu nói khi bảo các môn đệ phải là muối của đất.  Ngày nay muối là một vật liệu quá thông thường và rẻ tiền nên không mấy ai hiểu Chúa muốn nói gì, nhưng vào thời đại của Chúa thì muối rất hiếm và đắt tiền nên rất quý.  Muối đem lại vị mặn cho thức ăn, nâng giá trị cho đời sống.

 

Người tin Chúa cũng phải là nguồn sống động cho đời.  Tuy nhien nhiều khi ta thấy ngược lại.  Người đời nhìn chúng ta chỉ thấy một lớp người bị cấm làm một số điều và lánh xa đời, nhưng Chúa dạy chúng ta phải vào đời, phải sống và đem tình yêu của Chúa chia sẻ cho đời.  Ta làm sao cho mọi người chung quanh biết rằng ta đã được Chúa tha tội, tái tạo và là con người mới.

 

Làm muối cho đời còn là sống hữu ích cho xã hội và gương mẫu trong cách ăn ở, sao cho người đời nhận thấy người tin Chúa có một giá trị khác và mong noi gương.

 

Một trắc nghiệm về việc làm muối trong đời là đặt mấy câu hỏi:

 

Tôi có muốn mọi người đều như tôi hay không?

Tôi có tìm được một đức tin có giá trị và hữu ích đến nỗi tôi muốn mọi người đều có đức tin như tôi không?

Có ai muốn biết thêm về Chúa vì quen biết tôi hay không?

Người quanh tôi có tôn kính Chúa vì thấy những việc Chúa thực hiện trong đời tôi hay không?

 

Mời bạn vui lòng trả lời mấy câu hỏi trên đây và điều chỉnh lại đời mình cho theo đúng lời Chúa dạy.  Xin đừng bỏ qua.

 

 

 

 

Bài trướcBài thứ 152: An Bình Của Cuộc Đời Vĩnh Hằng
Bài tiếp theoTruyền Giảng Tin Lành Cho Thiếu Nhi Tại Hội Thánh Tân An – Đà Nẵng