Bài hát: TRUYỀN TIN LÀNH KHẮP NƠI

2135

 

Bài hát: Truyền Tin Lành Khắp Nơi
Nhạc và lời: MS Phạm Văn Tính

 

Bài trướcHãy Ra Khỏi Ba-by-lôn – 27/2/2024
Bài tiếp theoHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Khánh Hòa Năm 2024