Bài 6: Chúa Tìm Đất Sét

580

Đức Giê-hô-va phán: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta đối với các ngươi há chẳng làm được như người thợ gốm hay sao? Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, đất sét ở trong tay thợ gốm thể nào, thì các ngươi cũng ở trong tay ta thể ấy. Giê-rê-mi 18:6

 

     Chúa biết phương cách đem sự cứu rỗi đến cho gia đình bạn, bè bạn thân thiết, cộng đồng của bạn và cả thế giới của bạn nữa. Theo chương trình đó, Chúa tìm những người bằng lòng cho Ngài khuôn đúc cho thành dụng cụ mà Ngài cần để thực hành. Đất sét không tự nó có chương trình nào, cũng không trông mong phục vụ gì, mà cũng không ngần ngại chần chờ khi được giao việc. Vì chỉ là đất sét thôi. Đất sét được khuôn đúc, nhào nặn hoàn toàn do ý của người chủ.

 

     Thỉnh thoảng ta nghe có người reo lên: “Con vừa tìm ra năng lực và ân tứ của mình. Bây giờ con biết con phải phục vụ Chúa như thế nào đây.”

 

     Lần khác nghe: “Con biết con yếu đuối ở chỗ nào, và vì vậy con cũng biết công việc nào con có khả năng làm cho Chúa.” Nhưng nói như thế không phải tư cách của đất sét. Chúa không bị giới hạn vì năng lực của chúng ta bao giờ. (2 Cô-rinh-tô 12:9-10) Chúa có thể dùng chúng ta nắn nên bất cứ dụng cụ nào Ngài cần.

 

     Khi công tác Chúa giao đòi hỏi phải hạ mình, Chúa sẽ tìm một người phục vụ sẵn sàng hạ mình.

 

     Khi công tác cần người nhiệt tâm, Chúa sẽ tìm người nào Ngài có thể đổ tràn Thánh Linh trong tâm hồn người ấy.

 

     Chúa chỉ dùng những chiếc bình tinh sạch, vì thế Ngài tìm ra những người bằng lòng để cho Ngài thải trừ những chất bẩn trong đời người ấy.

 

     Vì là đất sét nên chẳng có công tác nào gọi là cao quý cả. Không có gì hào nháng, không đáng khoe khoang, ngoại trừ phải đúng là thứ mà Chúa Toàn Năng tìm kiếm. Loại đất sét ấy phải dễ nhào nặn, dể khuôn đúc và luôn thuận phục.

 

     Nếu bạn hay có thói quen nói với Cha những gì mình có thể làm hay không thể làm được cho Ngài, thì hãy nạp mình vào chương trình của Ngài và bằng lòng để Chúa khuôn đúc bạn trở thành con người mà Chúa muốn. Cũng như đất sét vậy.