Bài 51: Bạn Là Muối!

1242

 

 

Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy gì mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

Ma-thi-ơ 5:13

 

 

   Người tin Chúa là chất bảo quản của Chúa trong một trần gian bị tội ác làm cho thối nát và hư hỏng. Đời sống của bạn đã được Chúa thiết kế và ủy nhiệm bảo quản những gì tốt lành và ngay thẳng trong một xã hội. Một cuộc đời thánh thiện tham gia vào cộng đồng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Vì sự có mặt của Chúa trong bạn sẽ làm tất cả những gì Chúa muốn làm cho người khác. Sự cứu rỗi của Chúa có thể giải thoát một kẻ nghiền ma tuý, hàn gắn một gia đình tan vỡ, an ủi một tâm hồn đau khổ. Tất cả những việc này khả dĩ cho những người chung quanh khi Chúa Giê-xu biểu lộ sự sống của Chúa qua bạn.

 

   Tuy nhiên, nếu chúng ta không có mối quan hệ thật sự với Chúa, thì chúng ta sẽ như muối đã mất tính mặn, và không hữu ích gì cả. Lúc ấy không có ân sủng cứu chuộc hay quyền năng nào của Chúa được phân phối qua chúng ta cho người khác nữa. Nhưng làm sao thử xem tính mặn trong chúng ta có còn hay mất? Hãy nhìn vào gia đình của chúng ta. Chúng ta có bảo quản gia đình của mình khỏi những ảnh hưởng độc hại đang vây quanh không? Quan sát nơi làm việc của chúng ta. Những ảnh hưởng xấu xa, tội ác trong môi trường làm việc có bị cản trở vì sự hiện diện của chúng ta không? Nơi ấy có phải là chỗ làm tốt vì có chúng ta ở đó hay không? Còn Hội Thánh thì sao? Bằng chứng về việc chúng ta có được Chúa dùng như chất bảo quản là sự việc chung quanh chúng ta có tốt hơn về phương diện tâm linh hay tệ hại hơn? Nếu những người chung quanh chúng ta sa sút về tâm linh, thì chúng ta cần đến với Chúa và xin Chúa điều chỉnh đời sống chúng ta sao cho chúng ta có thể được dùng để bảo quản cuộc đời những người khác.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Quang Nhật Ân.
Bài tiếp theoBài 52: Bạn Là Ánh Sáng Chăng?