Bài 50: Hãy Theo Ta!

977

 

Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.

Ma-thi-ơ 16:24

 

Hay “Rồi Chúa Giê-xu phán với các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.”

Ma-thi-ơ 16:24 (Bản Hiệu Đính 2004).

 

 

   Trong Ma-thi-ơ 28:20 Chúa hứa rằng: “Ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế” Chúng ta nhiều khi nghĩ rằng Chúa theo chân chúng ta đi bất cứ nơi nào. Thật ra Chúa không theo chúng ta mà chúng ta theo Chúa. Bạn không mời Chúa cộng tác với bạn, nhưng chính là Chúa kêu gọi bạn cộng tác với Ngài. Giăng 15:16 ghi: “Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các ngươi..” Theo Chúa Giê-xu đòi hỏi phải tuyệt đối vâng phục. Chúa không cần ý kiến của chúng ta về hướng đi nào chúng ta nghĩ là thích hợp. Vì Chúa đã biết những gì tốt nhất không cần phải tham khảo với chúng ta.

 

  Theo Chúa Giê-xu sẽ đưa bạn vào những kinh nghiệm chưa bao giờ bạn mơ tới. Bạn sẽ ở với Chúa khi Chúa khóc về những kẻ bị sa vào bẫy tội ác. Bạn sẽ cảm thấy cái đau Chúa chịu. Bạn sẽ thấy những người u tối về tâm linh kinh nghiệm niềm sung sướng khi thấy Chúa lần đầu tiên. Bạn sẽ thấy những cuộc đời tan vỡ được lành lặn trở lại. Những cuộc hôn nhân được tái hợp, những kẻ tù tội được giải phóng, những kẻ than khóc được an ủi. Có lúc theo Chúa cũng dễ dàng, nhưng nhiều lúc bạn muốn bỏ không theo Ngài nữa. Vì theo Chúa nghĩa là đi qua một cơn bão hay đứng trên một đỉnh núi.

 

  Có thể bạn đã ngừng theo Chúa Giê-xu, nhưng nay lại muốn theo. Khi bạn ngừng theo Chúa là bạn làm theo ý nghĩ của bạn. Nhưng trở lại theo Chúa hoàn toàn theo các điều kiện của Ngài. Vì Ngài là Chúa, bạn chỉ là người phàm. Bạn có muốn theo Chúa bất cứ nơi nào, lúc nào và dưới bất cứ điều kiện nào không? Đó cũng chính là cách duy nhất bạn có thể theo Chúa.

 

Bài trướcChương Trình Hiệp Nguyện Của Các Hội Thánh Toàn Tỉnh Khánh Hòa Và Lễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Vĩnh Lương.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Quang Nhật Ân.