Bài 3: Khác Đời

1686

 

 Vả, Đa-ni-ên quyết định trong lòng rằng không chịu ô uế bởi đồ ngon vua ăn và rượu vua uống, nên cầu xin người làm đầu hoạn quan để đừng bắt mình phải tự làm ô uế. Đa-ni-ên 1:8

 

    Bạn có tin được rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã kêu gọi bạn, trang bị Thánh Linh cho bạn, để có thể qua bạn mà làm việc diệu kỳ của Ngài không? Có bao giờ bạn thấy có quan hệ giữa thời gian và không gian bạn sống và sự kêu gọi của Chúa không? Những sự cố trong đời không bao giờ làm cho Chúa phải ngạc nhiên đâu.  Chúa đã đặt bạn vào đúng nơi bạn đang sống với một mục đích định sẵn.

 

    Đa-ni-ên không để cho những cám dỗ trong lúc đó gây gián đoạn mối quan hệ giữa Chúa và ông. Đa-ni-ên biết rằng muốn cuộc đời mình hữu ích cho Chúa thì phải tuân hành mọi ý chỉ của Ngài. Đa-ni-ên đã khước từ một cuộc sắp xếp trong việc ăn uống mà ông biết như thế nào là đẹp ý Chúa, dù rằng bất tuân lệnh một ông vua quyền uy nhất trong lúc đó.

 

    Lịch sử ghi lại gương của những người tín đồ của Chúa tin rằng những gì Chúa có thể làm qua họ tạo nên sự khác biệt có ý nghĩa cho nước Ngài.

 

    Chúa đã đặt Ê-xơ-tê trong triều vua để bà có thể cứu sinh mạng của dân Chúa khỏi bạo quyền. (Ê-xơ-tê 4:14).

 

    Chúa đặt Giô-sép làm cố vấn lợi hại cho vua Ai-cập là để cứu gia đình cha ông là Gia-cốp và gia đình khỏi cơn hạn hán kinh khủng. (Sáng 41:39-40).

 

    Có bao giờ bạn để cho những gì chung quanh bạn quyết định việc đầu tư cuộc đời của bạn hay không? Hay là bạn để cho Chúa dùng bạn làm một điều gì khác trong thế hệ của bạn? Hãy cầu xin Chúa khải thị các mục đích và ý chỉ của Ngài cho đời sống bạn ngay hôm nay.

 

Bài trướcBài 2: Khốn Thay Cho Tôi!
Bài tiếp theoCa Nhạc Thánh Truyền Giảng Tại Nhà Thờ Tin Lành La Gi, Bình Thuận