Bài 276: Khi Chúa Cầu Nguyện

1188

 

 

Khi tất cả dân chúng đều chịu báp-tem, Đức Chúa Giê-xu cũng chịu báp-tem. Lúc Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra, và Đức Thánh Linh ngự xuống trong hình thể giống như chim bồ câu đậu trên Ngài; tại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.”

Lu-ca 3:21-22.

 

 

   Những giây phút huyền diệu nhất trong đời người tin Chúa xẩy ra trong lúc cầu nguyện. Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện thì trời mở ra và Thánh Linh ngự xuống trên Ngài. Thánh Linh cũng giáng xuống trên các môn đệ khi họ họp nhau cầu nguyện trong ngày Lễ Ngũ Tuần (Công vụ 2:14;2:1). Sau Lễ Ngũ Tuần, một lần khác các môn đệ họp nhau cầu nguyện thì phòng nhóm rúng động, và các môn đệ bạo dạn công bố Phúc âm khắp thành phố (Công Vụ 4:31).

 

   Cầu nguyện không thay thế cho công việc làm – vì cầu nguyện chính là một việc làm. Chúa thực hiện nhiều việc trong cuộc đời chúng ta và qua cuộc đời chúng ta bằng sự cầu nguyện chứ không phải bằng phương cách nào khác. Khi chúng ta cầu nguyện và khi chú ý của chúng ta hướng về Chúa là chúng ta đang thu xếp đời sống mình cho hợp với ý Chúa. Chúa không trang bị chúng ta bằng quyền năng của Ngài khi chúng ta vội vàng chạy đến một cuộc hẹn hò nào khác! Thánh Linh Chúa cũng không vận hành khi chúng ta không ý thức được Ngài nói gì! Chúa đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn chú ý trước khi Ngài đổ đầy chúng ta bằng sự hiện diện đầy sức mạnh của Thánh Linh Ngài.

 

   Nếu bạn muốn học cách cầu nguyện, hãy noi gương Chúa Giê-xu. Chúa không luôn luôn nhận được điều Ngài cầu xin, nhưng lời cầu nguyện của Ngài luôn được nghe và đáp ứng (Mác 14:36; Hê-bơ-rơ 5:7). Nếu bạn chưa cảm nhận sức mạnh của Thánh Linh trong đời bạn, có lẽ bạn chưa dành thì giờ đủ để cầu nguyện. Có lẽ bạn đang theo chương trình của bạn hơn là tìm ý Cha. Bạn cũng có thể đã rời chỗ bạn cầu nguyện trước khi Chúa trả lời. Nếu bạn cam kết dành thì giờ đủ để cầu nguyện, xin nước Chúa thể hiện trên đất, Chúa sẽ làm việc trong đời bạn như Ngài đã làm trong đời Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ 46 Năm Thành Lập HTTL Võ Đắt Và Triển Lãm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt nam.
Bài tiếp theoLễ Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Thành Lập HTTL Bu Đăk Tỉnh Đắk Nông.