Bài 164 : Chìa Khóa Của Nước Trời

1909

 

 

“Ta sẽ giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con; bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc ở trên trời, và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời.”

Ma-thi-ơ 16:19.

 

 

   Chìa khóa vương quốc là phương cách tiếp cận với Chúa Cha qua quan hệ với Chúa Giê-xu. Với quan hệ này, bạn có thể tiếp cận với những gì mà Chúa Giê-xu tiếp cận được. Tuy nhiên phương cách đó không phải chỉ giao cho ai được chọn lựa; Chúa Giê-xu đã giao chìa khóa cho các môn đồ của Ngài sau khi họ nhận ra Ngài là Chúa Cứu Thế tức là Đấng Christ. Một khi các môn đồ được biết Chúa Giê-xu là Cứu Chúa, họ bước vào một quan hệ riêng tư và đặc thù với Ngài. Quan hệ của các môn đồ với Chúa Giê-xu cho họ cách tiếp cận trực tiếp với Cha Trên Trời của họ.

 

   Bạn cũng vậy, quan hệ của bạn với Chúa Giê-xu mở những cánh cửa trên trời cho bạn và cho bạn tiếp cận trực tiếp với Chúa Cha.

 

   Phi-e-rơ nhận thấy rằng khi ông ta có chìa khóa vương quốc, ông ta có thể đến với Cha trong mỗi hoàn cảnh. Khi Phi-e-rơ đứng lên giảng truyền Tin Mừng trước hằng nghìn thính giả trong Lễ Ngũ Tuần, người đánh cá tầm thường ấy đã mở cửa vương quốc trời cho ba nghìn người bước vào. (Công Vụ 2:41). Khi Phi-e-rơ gặp người què ở cửa đền thờ, ông cũng đã dùng chìa khóa đó để tiếp cận với Chúa Cha và quyền năng chữa lành đã thể hiện, và người què đứng lên đi được (Công Vụ 3:6). Khi Phi-e-rơ bị bỏ tù, ông nhận thấy rằng chìa khóa vương quốc thiên đàng có thể mở mọi cánh cửa chắc chắn nhất của ngục tù trần gian này (Công Vụ 12:6-10). (Mời bạn mở ra đọc các khúc Kinh Thánh trên đây).

 

   Bạn cũng vậy, nếu bạn là người tin Chúa chân thật, bạn được trao cho chìa khóa vương quốc thiên đàng. Bạn không cần ai trung gian cả, vì bạn được phép tiếp cận với Chúa Cha trên trời. Cùng với đặc ân đó, bạn còn có các nguồn mạch cung ứng nhu cầu khi nào bạn cần đến nữa. Bạn đừng sợ, vì bạn có sự bình an của Đức Chúa Trời gìn giữ lòng và ý tưởng của bạn trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Phi-líp 4:6).

 

   Nhưng khi quan hệ của bạn với Chúa Giê-xu bị gián đoạn vì lý do nào đó thì sao? Bạn vẫn có lời hứa được phục hồi khi bạn thành thật ăn năn hối lỗi (2 Cô-rinh-tô 5:18-21).

 

   Khi bạn gặp ai đó đang có nhu cầu, bạn nên nhớ rằng bạn có thể tiếp xúc với nguồn cung ứng của Chúa Cha cho người ấy. Đó chính là đặc ân được giao cho chìa khóa của vương quốc thiên đàng, mà nhiều khi bạn đã quên không sử dụng đó!

 

Bài trướcBài 163: Trái Của Thánh Linh
Bài tiếp theoLễ Khánh Thành – Cung Hiến Đền Thờ, Kỷ Niệm 43 Năm Thành Lập HTTL Hà Lam, Tỉnh Quảng Nam.