Bài 163: Trái Của Thánh Linh

964

 

 

Nhưng trái của Thánh Linh là: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó.

Ga-la-ti 2:22-23

 

 

   Nhiều người đọc xong câu kể trên đây thấy hơi nản lòng. Vì làm sao chín đức tính này có thể thực hiện trong con người của tôi? Đúng là khó thật. Nhưng ngay giây phút bạn tin nhận Chúa, thì Thánh Linh đã bắt đầu công việc sản sinh đức tính của Chúa Cứu Thế trong bạn. Mặc dù bạn là ai, Thánh Linh vẫn đào tạo bạn theo khuôn mẫu duy nhất, đó là Chúa Giê-xu. Thánh Linh tìm trong đức tính của Chúa Giê-xu để lập ra một họa đồ và thực hiện dần dần đức tính đó trong bạn.

 

   Thánh Linh lập tức giúp bạn kinh nghiệm và thực hành cùng loại tình thương mà Chúa Giê-xu đã có khi Chúa hi sinh cho những kẻ tội phạm, như chính bạn.

 

   Khi có tình thương thì Niềm vui mà Chúa Giê-xu kinh nghiệm cũng sẽ tràn ngập trong bạn.

 

   Bình an đã từng giữ lòng của Chúa Giê-xu khi Ngài bị bắt bớ, đánh đập và sỉ nhục cũng là bình an Thánh Linh đặt trong tâm hồn bạn.

 

   Nhịn nhục mà Chúa Giê-xu từng có để chịu đựng các môn đồ khó dạy của Ngài sẽ là nhịn nhục mà Thánh Linh phát triển trong tính tình của bạn.

 

   Nhân từ của Chúa Giê-xu đối với tội nhân và con trẻ ngày xưa cũng sẽ làm cho lòng bạn mềm mại đối với người khác.

 

   Hiền lành trong bạn chỉ có thể giải thích là vì Thánh Linh đang ngự trị trong lòng bạn.

 

   Thánh Linh sẽ thiết kế đức trung tín trong bạn y như đức tính đã dẫn dắt Chúa Giê-xu đến chỗ tuân hành ý chỉ của Cha Ngài trọn vẹn.

 

   Chúa Giê-xu từng kêu gọi: “Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.”  (Ma-thi-ơ 11:28-30). Khi bạn đến với Chúa thì bạn đã học được tính khiêm nhu của Chúa, và Thánh Linh giúp bạn chu toàn hơn khi bạn bằng lòng tuân hành lời Chúa dạy.

 

   Cuối cùng Thánh Linh sẽ dạy bạn sống tiết độ để bạn có khả năng làm được những gì tốt lành và chống cự mọi cám dỗ.

 

   Chín đức tính này sẽ phát triển tự nhiên như quả trái trên một cây khi bạn bắt đầu thật lòng tin nhận Chúa. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào sự thuận phục của bạn đối với Thánh Linh và bằng lòng để Ngài làm chủ đời sống.

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Buôn Alê A – Đăk Lăk.
Bài tiếp theoBài 164 : Chìa Khóa Của Nước Trời