Bài 130: Ưu Tiên Cho Người Anh Em

977

 

 

   Đừng ai tìm lợi ích riêng cho mình, mà hãy tìm lợi ích cho người khác.

1 Cô-rinh-tô 10:24.

 

 

   Là người tin Chúa ta phải cẩn thận xem hành vi cử chỉ của mình có tác dụng nào đến anh em chị em khác hay không.  Bạn sẽ tìm ra ý muốn của Chúa cho đời sống mình khi nghĩ đến việc làm của Chúa trong cuộc đời những người khác.  Việc này ngược lại với lối suy nghĩ của người đời. Trần thế khuyến khích chúng ta sống cuộc đời của mình, lo cho những nhu cầu và những gì mình muốn trước nhất.  Con người tội lỗi thích sống độc lập, tách mình ra khỏi mọi quan hệ với người khác, xa rời cả những người có thể giúp đỡ mình hay khuyên bảo khuyến khích mình; trong khi đó Chúa tạo nên con người để sống chung với nhau.

 

   Khi nào bạn gặp gỡ một người tin Chúa, là bạn đối diện với Chúa đấy (Giăng 13:20).  Bạn phải có một lòng kính trọng sâu xa khi bạn gặp những cuộc đời được Thánh Linh hướng dẫn.  Đừng bao giờ sống như thể bạn không có trách nhiệm nào đối với các anh em, chị em trong Chúa. Chúa xem xét các quan hệ đó đấy.  Sứ đồ Phao-lô dạy rằng mỗi người phải cẩn thận về lối sống của mình để khỏi gây tác hại đến anh em chị em khác (Rô-ma 14:15; 1 Cô-rinh-tô 8:13; 1 Cô-rinh-tô 5:6).

 

   Bạn có trách nhiệm phải sống sao cho không gây tổn thương cho người khác.  Bạn phải từ chối mình và để cho Thánh Linh làm chết các khuynh hướng tự nhiên về ích kỷ và cá nhân, vì khi bạn chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, thì bạn sẽ không quan tâm đến nhu cầu của ai khác đâu.  Hãy cầu xin Chúa cho bạn thoát khỏi tính ích kỷ để đời sống bạn có tự do đem phước hạnh đến cho anh chị em khác.

 

Bài trướcBồi Linh Thông Công Nhân Mùa Phục Sinh Tại Tỉnh Bến Tre.
Bài tiếp theoHội Thánh Hòa Khánh – Đà Nẵng Dâng Lời Tạ Ơn Chúa!