Bài 108: Không Ai Ngăn Cản Được

877

 

 

Nhưng trong những người đi do thám xứ chỉ có Giô-suê, con trai của Nun và Ca-lép, con trai của Giê-phu-nê, được sống mà thôi.

Dân Số Ký 14:38.

 

 

   Những quyết định và sự bất tuân hành của người khác sẽ không thể bãi bỏ ý định của Chúa dành cho bạn. Hành động của người khác có thể tác động đến bạn, nhưng không ai có thể ngăn cản những gì Chúa muốn làm trong bạn và qua bạn. Giô-suê và Ca-lép tin cậy Chúa nhưng vẫn phải đi lang thang trong đồng hoang suốt bốn mươi năm vì nỗi lo sợ và vô tín của những người khác.

 

   Có bao giờ bạn cảm thấy như có người nào ngăn cản ý định của Chúa dành cho bạn hay không? Có lẽ ai đó ngăn không cho bạn được một việc làm nào đó hay được thăng cấp. Cũng có thể chính quyền không chấp nhận đơn xin của bạn hay là một ủy ban không nhất trí với đề nghị của bạn. Bạn có tin rằng một người nào đó có thể ngăn cản Chúa thực hiện các ý định của Ngài trong cuộc đời bạn không?

 

   Chúa đã thực hiện những gì Chúa dự định làm trong đời sống Giô-suê và Ca-lép.  Phần hành chính của hai người không phải là vào Đất Hứa, nhưng là làm lãnh đạo trong dân chúng. Hai người không thể lãnh đạo dân nếu họ vào Đất Hứa trước, trong khi dân chúng còn lang thang trong sa-mạc. Chúa giữ họ trong vai trò lãnh đạo để họ tạo ảnh hưởng thánh thiện trên dân nước, và kết quả họ trở thành những người mẫu cho những người lãnh đạo nhiều thế hệ sau đó. Dù vậy, cuối cùng Giô-suê và Ca-lép cũng được vào Đất Hứa như Chúa đã phán. Họ bị trì hoãn vào Đất Hứa nhưng không bị ngăn cản. Nên nhớ rằng: Không ai có thể ngăn cản Chúa thực hiện những kế hoạch của Ngài dành cho bạn.  Một khi Chúa đã cho vật gì chuyển vận thì không ai có thể ngăn chặn được (Ê-sai 46:11).

 

Bài trướcVăn Bản Của Ban Tôn Giáo Chính Phủ Chấp Thuận Việc Tổ Chức Lễ Kỷ Niệm 100 Năm Tin Lành Truyền Đến Việt Nam.
Bài tiếp theoBài 109: Chúa Của Dịp May Thứ Hai