29 CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN SAU MÙA VỌNG

783

 29 CHÚA NHẬT ĐẦU TIÊN SAU MÙA VỌNG

Suy gẫm Phi-líp 2:5-11

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson 

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcBài thứ 361: Thử Thách Đầu Tiên
Bài tiếp theo30 Thứ Hai: Hê-rốt tàn sát các trẻ thơ vô tội.