26 Thứ Năm

753

26 Thứ Năm

 

Kinh Thánh: Lu-ca 2:36-38

 

Những sự kiện theo sau sự Giáng sinh: Lời chứng của bà An-ne.

 

Bối cảnh: Người phụ nữ già nua này là một góa phụ, và được xem như một nữ tiên tri. Ngày và đêm bà ở trong Đền thờ, có thể là ở một trong rất nhiều phòng bình thường dành cho các thầy tế lễ, người Lê-vi hay những người giúp việc trong đền thờ. Bà biệt riêng đời sống mình cho sự thờ phượng, kiêng ăn và cầu nguyện.

 

Áp dụng:

   – Bà An-ne bao nhiêu tuổi?

    Có ba việc chiếm hết thời gian và sức lực của bà là gì?

    Mặc dầu cả cuộc đời bạn đã được tận hiến cho Chúa, nhưng hãy suy nghĩ và cầu nguyện cho những năm hưu hạ của bạn.

    Ngay cả trong tuổi già của bạn, làm thế nào bạn có thể đầu tư thời gian, sức lực và thậm chí tiền bạc cho mục đích đời đời?

 

Thánh ca 704, Ngài là tất cả cho tôi

Ngài là sức thiêng cho tôi dựa nương, Ngài là lẽ thật mà tôi mong tìm, nguồn bình an cho đời tôi. Lòng tôi mến yêu Chúa hơn ngọc châu, Ngài tha hết mọi tội lỗi trong đời, Ngài là Giê-xu quyền năng.

Giê-xu, là Chúa tôi, Chúa có danh đẹp thay! Giê-xu, là Chúa tôi, quý báu thay danh Ngài.

 

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa, khi con càng già đi, xin giúp con càng khôn ngoan, mạnh mẽ và hiệu quả hơn trong việc giúp người khác biết đặt Chúa làm Chủ đời sống họ.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, bà nhận thấy trong Ngài có sự thỏa đáp cho niềm hy vọng của tất cả những ai TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcGiáng Sinh Cho Trẻ Em Mồ Côi Tại Quảng Nam.
Bài tiếp theoNiềm Vui Chúa Giáng Sinh Tại Chi Hội Phước Bình Miền Núi Quảng Nam.