24 Thứ Ba: Lời chứng của Si-mê-ôn

839

24 Thứ Ba

 

Kinh Thánh: Lu-ca 2:25-35

 

Các sự kiện sau sự Giáng sinh: Lời chứng của Si-mê-ôn

 

Bối cảnh: Câu 25-28 ghi lại những gì về tính cách và đức tin của cụ Si-mê-ôn? Điều gì đã được bày tỏ cho cụ Si-mê-ôn về điều cụ trông đợi cả đời? Làm sao cụ nhận ra được Ma-ri, Giô-sép và hài nhi Giê-xu? Câu 29-32 – Bài ca của cụ Si-mê-ôn được gọi là bài NUNC DIMITTIS, đó là hai từ đầu tiên trong bản dịch tiếng La-tinh. Nghĩa là: “Bây giờ xin cho tôi qua đời.” Cụ Si-mê-ôn đã sẵn sàng cho sự qua đời vì lời hứa của Chúa đối với cụ đã được hoàn thành (câu 26). Ai là người được ban phước qua sự ra đời của Con trẻ này? (câu 31)

 

Trong câu 33, Giô-sép và Ma-ri “lấy làm lạ” vì con người hoàn toàn xa lạ này lại biết quá nhiều về Con của họ. Câu 34-35 là lời tiên tri của cụ Si-mê-ôn dành cho Ma-ri rằng sự ra đời của Chúa Giê-xu sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng; đất nước sẽ bị chia cắt; một số người sẽ bị vấp ngã; những người khác sẽ được nhấc lên. Chúa Giê-xu sẽ là dấu hiệu quan trọng nhất của Chúa dành cho đất nước. Sự ra đời của Ngài chứng tỏ rằng Đức Chúa Trời đang can thiệp để trị vì.

 

Áp dụng: Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta nhiều lời hứa trong Lời Ngài. Một số lời hứa đó có thể không ứng nghiệm ngay. Hãy đánh giá một cách thành thật mức độ trông đợi của cá nhân bạn về các lời hứa của Chúa.

 

Thánh ca 43:

Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay!

Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi.

Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài,

thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.

Thánh Chúa thành tín dường nào!

Thánh Chúa thành tín biết bao!

Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào;

Điều tôi như yếu Chúa ban cho dư dật dường nào,

lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nếu như con đang phải chờ đợi lâu ngày, xin Chúa đừng để cho những nhu cầu bức thiết của đời sống thường ngày của con đẩy đi đức tin và sự trông đợi về những lời hứa của Ngài.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Cụ Si-mê-ôn là một con người trung tín CHỜ ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

Bài trướcThư Chúc Mừng Giáng Sinh & Cầu Nguyện Cho Năm Mới
Bài tiếp theoBài thứ 356: Thời Thơ Ấu Của Chúa Giê-xu