23 Thứ Hai: Dâng Chúa Giê-xu trong Đền thờ.

731

23 Thứ Hai

 

 

Kinh Thánh: Lu-ca 2:22-24

 

Các sự kiện sau sự Giáng sinh: Dâng Chúa Giê-xu trong Đền thờ.

 

Bối cảnh: Luật pháp (Xuất 13:2, 12-16) đòi hỏi dâng con trai đầu lòng cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đến để làm trọn Luật pháp. Do đó, việc Ngài được đưa đến Giê-ru-sa-lem là điều phải lẽ. Kinh Thánh không ghi lại hành trình thực tế từ Bết-lê-hem đến Thành Thánh. Hơn nữa, theo Luật pháp Cựu ước, Ma-ri cần phải dâng một của lễ cho việc thanh tẩy sau khi sanh con (Lê-vi ký 12:1-8). Mặc dầu cả Giô-sép lẫn Ma-ri đều xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc nhưng cả hai thực sự rất nghèo. Họ không có nổi một con chiên để làm của lễ thiêu như lệ thường. Nhưng Luật pháp của Chúa đã dự liệu trước cho trường hợp như vậy và họ có thể dâng một cặp chim cu hoặc bồ câu con.

 

Áp dụng: Đọc Rô-ma 12:1. Giô-sép và Ma-ri được yêu cầu dâng Chúa Giê-xu cho Đức Chúa Trời.

         – Chúng ta được dạy phải dâng cho Chúa điều gì?

         – Hãy xét lại đời sống mình. Bạn phải thay đổi điều gì để trở nên một “của lễ được chấp nhận”?

 

Thánh ca 374

Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt,

thời thanh xuân luôn cả năng lực.

Đem tâm tươi mới luôn bầu máu nóng,

Giảng Tin Lành chẳng nao lòng.

Giê-xu Christ xưa treo gương lạ lùng,

rất mực can đảm rất anh hùng.

Bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phai,

dâng điều chi tốt nhất cho Ngài.

Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhứt,

thời thanh xuân luôn cả năng lực.

Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh,

đấu tranh vì lẽ Tin Lành.

(Howard B. Grose)

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thanh tẩy con và khiến con nên trọn vẹn để làm của lễ dâng lên làm vinh hiển danh Ngài.

 

Suy nghĩ cuối cùng: Đối với nhiều người, một buổi lễ như vậy chỉ là một nghi lễ truyền thống. Nhưng đối với Giô-sép và Ma-ri lại mang ý nghĩa sâu sắc bởi vì HỌ TRÔNG ĐỢI SỰ CỨU CHUỘC.

 

 

Mục sư Tiến sĩ E.N. Poulson

& Tiến sĩ Koh Siang Kiang

 

Bài trướcTruyền Giảng Giáng Sinh Tại Hội Thánh Cái Răng – Cần Thơ
Bài tiếp theoHội Thánh Tô Hiến Thành: Tổng Hợp Truyền Giảng Giáng Sinh