Yêu Thương Tha Nhân – 6/12/2018

1064

Công Vụ 9:36-42

36 Tại thành Giốp-bê, trong đám môn đồ, có một người đàn bà tên là Ta-bi-tha, nghĩa là Đô-ca; người làm nhiều việc lành và hay bố thí. 37 Trong lúc đó, người đau và chết. Người ta tắm rửa xác người, rồi để yên trong một phòng cao. 38 Môn đồ nghe Phi-e-rơ đương ở tại Ly-đa, gần thành Giốp-bê, bèn sai hai người đi mời người đến chớ chậm trễ. 39 Phi-e-rơ đứng dậy đi với hai người. Khi tới nơi, người ta dẫn Phi-e-rơ đến chỗ phòng cao; hết thảy các đàn bà góa đều đến cùng người mà khóc, và giơ cho người xem bao nhiêu áo xống và áo ngoài, lúc Đô-ca còn sống ở với mình đã may cho. 40 Phi-e-rơ biểu người ta ra ngoài hết, rồi quì gối mà cầu nguyện; đoạn, xây lại với xác, mà rằng: Hỡi Ta-bi-tha, hãy chờ dậy! Người mở mắt, thấy Phi-e-rơ, bèn ngồi dậy liền. 41 Phi-e-rơ đưa tay ra đỡ cho đứng dậy; đoạn, gọi các thánh đồ và đàn bà góa đến, cho họ thấy người sống, 42 Việc đó đồn ra khắp thành Giốp-bê; nên có nhiều người tin theo Chúa.

Câu gốc: “Ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn; Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người” (Châm Ngôn 19:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Bà Ta-bi-tha có nếp sống thế nào? Mọi người đối với bà ra sao khi bà qua đời? Chúa đã “báo đáp” việc lành của bà như thế nào? Chúng ta bày tỏ lòng thương xót những người trong hoàn cảnh khó khăn ra sao?

Kinh Thánh cho biết tại thành Giốp-bê, có một người phụ nữ tên theo tiếng A-ram là Ta-bi-tha, còn theo tiếng Hy Lạp là Đô-ca. Cả hai tên đều có nghĩa là “linh dương”, biểu tượng cho sự hiền lành, duyên dáng. Bà được gọi là “nữ môn đồ” vì bà không những tin Chúa Giê-xu mà còn làm theo những gì Chúa dạy và sống theo gương Chúa nữa. Đời sống của bà giàu lòng thương xót, “làm nhiều việc lành và hay bố thí” (câu 36). Cuộc đời của bà có nhiều ảnh hưởng tốt đến cộng đồng. Vì thế, khi bà bị bệnh và qua đời, nhiều người đã đến lo hậu sự cho bà và khóc thương tiếc bà (câu 37, 39). Trong lúc đó, Sứ đồ Phi-e-rơ đang ở Ly-đa, gần thành Gióp-bê nên những người lo cho bà Ta-bi-tha đã sai hai người nhanh chóng đi mời Sứ đồ Phi-e-rơ đến. Trước đó, người ta cũng đã nghe nhiều về những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã dùng Sứ đồ Phi-e-rơ thi hành (Công Vụ 3:7; 9:34). Do vậy, vì thương tiếc bà Ta-bi-tha nên họ cũng nhân cơ hội Sứ đồ Phi-e-rơ ở gần mà mời ông đến để cầu nguyện cho bà. Khi ông đến nơi, nhiều người đàn bà góa đến khóc lóc kể lể cho ông nghe bao nhiêu việc lành mà bà Ta-bi-tha đã làm cho họ. Đây là những lời chứng rất cảm động về một nếp sống yêu thương và phục vụ tha nhân mà bà Ta-bi-tha đã để lại.

Đức Chúa Trời rất thành tín! Ngài hứa “sẽ báo lại việc ơn lành” cho người nào thương xót kẻ nghèo (Châm Ngôn 19:17). Bà Ta-bi-tha đã sống một cuộc đời vì người nghèo, tức là bà đang cho Chúa vay mượn. Giờ đây, Chúa đáp lại những việc lành của bà bằng cách cho phép bà được sống lại để tiếp tục sống nếp sống giàu lòng thương xót đối với tha nhân. Chúa đã dùng Sứ đồ Phi-e-rơ để thêm một phép lạ nữa qua việc kêu bà Ta-bi-tha sống lại (câu 40).

Cuộc đời của bà Ta-bi-tha đã làm sáng danh Chúa không chỉ trong lúc bà sống mà ngay cả khi bà chết, phép lạ của Chúa được bày tỏ trên bà và nhờ đó mà có nhiều người tin theo Chúa (câu 42). Bà đã để lại một tấm gương là một môn đồ của Chúa Giê-xu, bà đã không sống ích kỷ cho riêng mình, nhưng sống quan tâm đến người khác, bày tỏ lòng thương xót với người thiếu thốn, sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó. Nhiều tín hữu ngày nay cũng tin Chúa nhưng chưa thật sự sống vì tha nhân mà chỉ biết sống cho chính mình. Xin Chúa cho chúng ta được nhắc nhở qua gương của bà Ta-bi-tha, biết sống yêu thương, giúp đỡ những người thiếu thốn chung quanh mình.

Bạn có đang sống một nếp sống yêu thương, giúp đỡ tha nhân không?

Lạy Chúa, xin giúp con noi theo gương bà Ta-bi-tha để sống một cuộc đời yêu thương và phục vụ tha nhân, và làm sáng danh Chúa qua việc làm bày tỏ tình yêu Chúa cho người khác.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sa-mu-ên 6.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org