Xin Cha Ban Điều Tốt Nhất – 8/1/2021

2053

 

Giăng 14:16-18

“Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài!” (Lu-ca 11:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Điều tốt nhất Chúa Giê-xu hứa sẽ nài xin Cha ban cho môn đồ là gì? Con dân Chúa kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống mỗi ngày như thế nào? Điều tốt nhất bạn cần cầu xin Đức Chúa Cha mỗi ngày là gì?

Trước khi Chúa Giê-xu chịu chết, được chôn, sống lại và thăng thiên về nơi vinh hiển, Ngài đã an ủi, khích lệ các môn đồ Ngài với nhiều lời hứa được Sứ đồ Giăng ghi lại trong Phúc Âm Giăng chương 14. Một trong số những lời hứa đó chính là sự ban cho Đức Thánh Linh. Chúa Giê-xu cho biết Ngài sẽ nài xin Cha ban cho họ một Đấng Yên Ủi, là Thần Lẽ Thật sẽ ở với họ đời đời (câu 16-17). Ngài sẽ “ở với” và “ở trong” các môn đồ ngày trước cũng như mỗi Cơ Đốc nhân ngày nay.

Dù Chúa Giê-xu không còn hiện diện trực tiếp bằng xương bằng thịt với các môn đồ sau khi thăng thiên nhưng Ngài hứa sẽ không để cho họ mồ côi, Ngài sẽ đến cùng họ và ngự trong họ luôn luôn qua Đức Thánh Linh. Đây là một lời hứa vô cùng khích lệ cho các môn đồ lúc đó cũng như mỗi con cái Chúa ngày nay. Quả thật, nếu không có sự hiện diện, giúp sức của Chúa Thánh Linh thì chúng ta không thể nào sống một nếp sống Cơ Đốc đẹp lòng Chúa. Bởi vậy, chúng ta phải luôn nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong chúng ta, và nhờ cậy, vâng phục Ngài không thôi. Ngài là Đấng Yên Ủi luôn bên cạnh, thêm sức và ban năng lực cho chúng ta để vui sống với cuộc sống hiện tại cho dù hoàn cảnh có ra sao. Ngài cũng là Thần Lẽ Thật để giúp chúng ta hiểu chân lý Lời Chúa và phân biệt điều đúng điều sai trong cuộc sống.

Đức Thánh Linh là sự ban cho tốt nhất của Đức Chúa Cha khi Ngài nhậm lời cầu xin của Đức Chúa Con (câu 16). Đức Thánh Linh đến để sống trong những người tin Chúa. Ngài luôn đồng hành và sẵn sàng giúp đỡ con cái Chúa khi cần. Tuy nhiên, nhiều con cái Chúa lại thờ ơ và lãng quên sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống. Họ không nhờ cậy Ngài, không để cho Ngài dẫn dắt mà lại tự hành xử theo ý riêng. Cũng giống như nhiều người đang sở hữu nguồn tài nguyên vô hạn nhưng lại không bao giờ sử dụng đến.

Điều tốt nhất chúng ta cần cầu xin Đức Chúa Cha mỗi ngày chính là được đầy dẫy Thánh Linh và xin Đức Thánh Linh hành động trong đời sống chúng ta từng giây phút. Chúng ta sẽ kinh nghiệm nguồn năng lực và giúp đỡ siêu nhiên hàng ngày khi chúng ta nhận biết sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống mình và đầu phục Ngài. Ngài chính là điều tốt nhất Cha ban cho khi chúng ta còn sống trên đất này.

Bạn có đang trải nghiệm cuộc đời đầy dẫy Thánh Linh chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì đã ban Đức Thánh Linh ngự trị trong đời sống con. Xin Chúa nhắc nhở con luôn biết nhờ cậy Thánh Linh và để Ngài cai trị tấm lòng cùng tâm trí con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Sáng Thế Ký 9

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org