Vững Tin trong Hoạn Nạn – 4/11/2018  

1081

 

Gióp 29:18-20

18 Tôi bèn nói rằng: Ta sẽ thác trong ổ của ta;
Ngày ta sẽ nhiều như hột cát;
19 Rễ ta bò ăn dài theo nước,
Và cả đêm sương đọng trên nhành ta.
20 Vinh hiển ta mới mẻ với ta luôn,
Cung ta được cứng mạnh lại trong tay ta. 

Câu gốc: Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện” (Rô-ma 12:12).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp đang nhắc lại những gì trong quá khứ? Có phải khi chúng ta tin Chúa và làm theo Lời Chúa thì sẽ không bao giờ gặp hoạn nạn không? Thái độ cần có khi chúng ta đang ở trong hoạn nạn, thử thách là gì?

Ông Gióp đang hồi tưởng về thời gian huy hoàng của ông. Khi ấy ông luôn tin rằng vì sự nhân từ của Chúa và vì ông luôn theo đuổi sự công chính, vâng theo lời Chúa dạy, nên cuộc đời ông sẽ luôn thịnh vượng. Ông tin rằng khi ông làm điều công chính, ông sẽ sống thọ “ngày ta sẽ nhiều như hạt cát”. Ông sẽ được qua đời bình yên trong nhà ông (câu 18). Ông tin rằng phước hạnh sẽ luôn theo ông, và đời ông như cây có rễ vươn dài đến các nguồn nước, đêm đến có những sương đọng trên cành (câu 19). Cây ấy nhận được nước từ nguồn, sương từ trời sẽ luôn xanh tươi như ông nhận được phước hạnh trên trời lẫn dưới đất, từ vật chất đến tâm linh. Phước hạnh này luôn mới mỗi ngày, sức mạnh ông được phục hồi và vững mạnh (câu 20). Nhưng trong thực tế, cuộc đời theo Chúa của ông không giống như ông nghĩ, hiện tại ông đang đối diện với nhiều thử thách lớn: bảy trai, ba gái, tôi trai, tớ gái đều chết, của cải mất sạch, ghẻ lở đầy mình, hơi thở suy tàn.

Có khi nào chúng ta cũng giống như ông Gióp, nghĩ rằng khi chúng ta tin Chúa và làm theo Lời Chúa dạy thì sẽ không bao giờ gặp hoạn nạn không? Nếu chúng ta nghĩ vậy là chưa đúng, vì đã quên lời Chúa Giê-xu nhắc nhở môn đồ rằng: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian” (Giăng 16:33b). Khi chúng ta phạm tội, Chúa có thể dùng hoạn nạn để giúp chúng ta ăn năn tội mình và quay trở lại với Chúa. Nhưng có khi Chúa cũng dùng thử thách giúp chúng ta rèn luyện đức tin để trưởng thành trong Chúa. Hoặc Chúa cho phép thử thách đến với chúng ta cho mục đích của Ngài như trường hợp của ông Gióp. Điều quan trọng là khi đang ở trong hoạn nạn, thử thách, hãy cứ vững lòng tin vì Chúa Giê-xu đã phán với chúng ta rằng: “Hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi! (Giăng 16:33b). Hơn nữa, chúng ta còn có Đấng An Ủi là Chúa Thánh Linh luôn ở cùng chúng ta. Vì yêu chúng ta Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự để cứu chuộc chúng ta. Qua sự hy sinh của Chúa, Chúa đã thắng thế gian, đem chúng ta từ thế gian tội lỗi trở về với Chúa Cha và ban cho chúng ta sự sống đời đời. Trong sự thử thách, hoạn nạn, chúng ta sẽ không cô đơn vì luôn có Chúa Thánh Linh đi cùng. Học theo gương Sứ đồ Phao-lô, chúng ta Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện(Rô-ma 12:12).

Bạn có vững tin nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh và luôn hướng đến tương lai tươi đẹp chưa?

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Ngài cứu chuộc con và luôn ở cùng con trong mọi thử thách. Xin cho con luôn có sự trông cậy nơi Chúa, nhịn nhục trong hoạn nạn, và bền lòng trong sự cầu nguyện.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 16.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org