Được Chọn Để Sống Giống Chúa – 3/11/2018

1117

 

Cô-lô-se 3:12-17

12 Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục, 13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy. 14 Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành.
15 Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.
16 Nguyền xin lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan. Hãy dùng những ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau, vì được đầy ơn Ngài nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời. 17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. 

 “Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục” (câu 12).

Câu hỏi suy ngẫm: Những người được Chúa chọn gọi là gì? Sứ đồ Phao-lô nhắc họ cần phải sống như thế nào? Là người được Chúa chọn, chúng ta phải sống thế nào để mỗi ngày giống Chúa hơn?

Cơ Đốc nhân là những người được Đức Chúa Trời chọn lựa để biệt riêng ra thánh và trở nên con cái yêu dấu của Ngài (câu 12a). Ngay từ ban đầu khi Chúa kêu gọi và chọn lựa dân Y-sơ-ra-ên, Ngài muốn lập một dòng dõi thánh cho riêng Ngài (Phục Truyền 4:37). Vì thế, trong các thư tín, Sứ đồ Phao-lô và Sứ đồ Phi-e-rơ thường nhắc đi nhắc lại cho tín hữu trong các Hội Thánh nhớ rằng họ được chọn để trở nên người thánh trước mặt Chúa (Ê-phê-sô 1:4; I Phi-e-rơ 2:9). Đời sống của một con cái Chúa thật thì càng ngày càng phải trở nên giống Chúa.

Ở đây, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi và nhắc nhở các tín hữu tại Cô-lô-se và cả chúng ta ngày nay “hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục… và tha thứ nhau” (câu 12-13). Đây là những mỹ đức mà người được Chúa chọn và yêu thương phải sống với nhau như vậy. Nhưng vượt trên những mỹ đức đó, mỗi Cơ Đốc nhân phải “mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành” (câu 14). Tình yêu thương là mỹ đức quan trọng nhất của Cơ Đốc nhân, có tác dụng như sợi dây buộc chặt tất cả các mỹ đức khác lại với nhau. Tình yêu thương cũng là mỹ đức đầu tiên của trái Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Khi chúng ta để cho tình yêu thương hướng dẫn cuộc đời mình thì tự nhiên những mỹ đức khác cũng sẽ nảy sinh trong đời sống hàng ngày.

Sứ đồ Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu được sự bình an của Chúa cai trị trong lòng (câu 15a). Từ “cai trị” trong nguyên văn ông dùng là một thuật ngữ điền kinh, hàm ý hãy để sự bình an của Chúa điều khiển chúng ta như một trọng tài hay nhà tổ chức giải đấu, có thể dẫn dắt và giúp chúng ta đi theo ý muốn Chúa. Khi chúng ta vâng theo ý chỉ của Chúa thì lòng được bình an, và khi trong lòng có sự bình an Chúa ban thì môi miệng lúc nào cũng muốn ca ngợi, cảm tạ Chúa (câu 16). Một điều nữa cho thấy khi lòng chúng ta được sự bình an của Chúa cai trị là khi chúng ta luôn muốn sống hòa bình với tất cả mọi người, nhất là những anh em trong cùng Hội Thánh, vì chính nhờ sự bình an đó mà chúng ta “đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể” (câu 15b). Là những người được Chúa chọn, Cơ Đốc nhân cần có một đời sống thánh khiết, yêu thương và mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn, thể hiện những mỹ đức giống như Chúa trong cuộc sống để mọi người thấy Chúa qua chúng ta.

Bạn có đang sống một cuộc đời trở nên giống Chúa mỗi ngày không?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn ý thức rằng con được Chúa chọn để sống một cuộc đời càng giống Chúa hơn mỗi ngày để những người chung quanh thấy Chúa qua con.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 15.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org