Thứ Ba 28/11/2023
Trang chủ Vĩnh Long: Bồi Linh – Thông Công Phụ Nữ 02 Tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh 7. Ban hát PN Trà Ôn + Bình Minh + Thành Lợi + Trà Cú tôn vinh Chúa

7. Ban hát PN Trà Ôn + Bình Minh + Thành Lợi + Trà Cú tôn vinh Chúa

5. Ban hát quý Bà MS và BĐH các Ban Phụ nữ tôn vinh Chúa
8. Ban hát PN Phú Quới + Mỹ Lộc + Song Phú tôn vinh Chúa

BÀI VIẾT MỚI NHẤT