Vâng Phục Cha Mẹ Trong Chúa – 12/3/2023

13908

 

 

Châm Ngôn 19:16-23

“Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm” (Ê-phê-sô 6:1).

Câu hỏi suy ngẫm: Vua Sa-lô-môn dạy thế nào về sự vâng phục cha mẹ trong Chúa? Những lợi ích gì khi vâng lời cha mẹ trong Chúa? Có điều nào bạn cần thay đổi trong suy nghĩ và hành vi khi nghe lời dạy dỗ của cha mẹ trong Chúa?

Vua Sa-lô-môn nhắc nhở con phải nghiêm túc vâng phục cha mẹ mình trong Chúa. Ông dùng từ gìn giữ có nghĩa là “tuân giữ” để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vâng theo sự dạy dỗ của cha mẹ về những điều răn Chúa phán dạy: Ai tuân giữ điều răn, giữ lấy linh hồn mình (câu 16a BTTHĐ). Ngược lại, người thiếu thận trọng, rời bỏ sự dạy dỗ của cha mẹ, khinh thường đường lối Chúa ắt phải chết (câu 16b). Song song với việc nghiêm túc vâng lời cha mẹ, con cũng phải rèn luyện tính kỷ luật, và chấp nhận sự sửa dạy trong tình yêu thương của cha mẹ. Nghe lời khuyên dạy chưa đủ mà phải tiếp nhận sự giáo huấn, như vậy con mới có được sự khôn ngoan của Chúa (câu 20). Cụm từ trong lúc cuối cùng nhấn mạnh đến kết quả tương lai. Vì trong hiện tại những lời khuyên dạy theo ý Chúa của cha mẹ có thể làm cho con cảm thấy thua thiệt bạn bè, xã hội, nhưng một khi vâng phục, sẽ thấy cuối cùng những điều đó thật ích lợi cho con, sự khôn ngoan sẽ theo con suốt cả cuộc đời.

Trong phần kết của phân đoạn này, Vua Sa-lô-môn cho thấy rõ hơn lợi ích cao cả của việc kính sợ Chúa: Sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, Làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến (câu 23) Sự kính sợ Chúa không chỉ đem lại sự sống đời đời, mà trong cuộc sống hiện tại còn nhận được sự thỏa lòng. Những tai họa tạm thời trên đất, dù có xảy đến, cũng không ngăn cản được đích đến trong hành trình thuộc linh của chúng ta.

Sứ đồ Phao-lô đã nhắc lại lời dạy của Chúa cho mỗi Cơ Đốc nhân: Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm” (Ê-phê-sô 6:1). Mỗi chúng ta cần phải vâng lời cha mẹ mình trong Chúa vì những lời khuyên dạy hay giáo huấn của cha mẹ xuất phát từ những điều cha mẹ đã học hỏi nơi Chúa, từ kinh nghiệm sống với Chúa, và từ tình yêu dành cho con, mong muốn con trở nên người sống đẹp lòng Chúa. Thái độ nghiêm túc, thận trọng khi nghe lời giáo huấn sẽ giúp chúng ta tiếp nhận đầy đủ lời dạy từ cha mẹ, giúp chúng ta sống khôn ngoan, kính sợ Chúa. Dù cha mẹ có thể sai lầm nhưng con cái cần nhớ cha mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho con. Lời Chúa hứa khi chúng ta sống kính sợ và vâng lời Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự thỏa lòng, bình an trong cuộc sống.

Bạn có thái độ và hành động ra sao khi nghe cha mẹ dạy dỗ Lời Chúa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã ban cho con có được người cha, người mẹ kính sợ Chúa dạy con sống theo điều răn của Ngài. Xin Chúa cho con mềm mại, kiên nhẫn lắng nghe và vâng phục để con nhận được phước hạnh trong đời này và sự sống đời đời trong đời sau.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ô-sê 2:14-4:11

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcGưt Kơ Amĭ Ama Hlăm Khua Yang – 12/3/2023
Bài tiếp theoKiên Giang: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 03/2023