V/v Tổ chức Chương trình Đêm Thánh Ca – Cầu nguyện cho Việt Nam

8348

Lưu ý:

Thông tin Chương trình phát trực tuyến sẽ được thực hiện trên các kênh chính thức của Tổng Liên Hội – Hội Thánh Tin Lành Việt Nam