Uy Quyền Chúa Phục Sinh

1347

 

Trong thánh sử không có ai giống Chúa.
Lìa thiên cung đến sống giữa thế gian,
Thấy khổ đau, bệnh tật cứ lan tràn,
Gây sự chết, buộc trói hồn, thân xác,

Chúa đã đến đem an bình phước lạc,
Đem nước thiêng tưới mát đất khô cằn,
Rao giảng nước Trời trọn vẹn giới răn,
Một tiếng phán, lực ma quyền biến mất,

Chúa đã đến chữa lành bao bệnh tật,
Sống với Ngài bao tất bật lánh xa!
Hóa bánh ăn, Chúa chữa bệnh ở nhà,
Chỉ cần đến, Ngài chăm lo tất cả.

Nhưng có kẻ hùa theo người La Mã
Đám dân đông đóng đinh Chúa trên đồi,
Gô-tha xưa, huyết báu Chúa tuôn rơi
Cửa ân điển xé toang màng luật pháp,

Chúa đã sống sau ba ngày lính gác,
Mộ mở toang môn đồ đến tìm thờ,
Thô-ma nghi, cứ nghĩ chuyện trong mơ,
Ngài hiện đến: ngươi xem đi được phước!

Nhưng phước lớn cho ai không thấy được?
Mà tin Ta sẽ vô cửa thiên đàng,
Cả cuộc đời dương thế sống bình an,
Quyền sự chết không còn vương vấn nữa,

Phục sinh đến CHÚA bình an mở cửa,
Những ai còn lần lữa hãy nhanh chân,
Chúa tái lâm Ngài sẽ đến bất thần,
Kẻo không kịp cho ai còn nặng gánh!

 

Mừng CHÚA Phục sinh 2019 – PTK