Ủy Ban CĐGD: Tập Sách “Lời Sống Hằng Ngày”

1393

MỖI NGÀY MỚI… CÓ GÌ MỚI?

Mỗi ngày mới là một món quà Chúa ban tặng, vậy sao chúng ta không bắt đầu ngày mới bằng việc dành thời gian ở riêng với Ngài? Cuộc sống hằng ngày khiến chúng ta phải đối diện với rất nhiều quyết định khó khăn và những hoàn cảnh đầy thách thức.

Đó là lý do tập Tĩnh nguyện LỜI SỐNG HẰNG NGÀY được thực hiện với 365 bài suy ngẫm ngắn đi kèm với những phân đoạn Kinh Thánh cung cấp những sự dạy dỗ khôn ngoan và những dòng đúc kết đầy khích lệ sẽ giúp tấm lòng và tâm trí của chúng ta hướng về Chúa và tình yêu của Ngài dành cho mình. Có thể Chúa sẽ không thay đổi hoàn cảnh khó khăn của chúng ta, nhưng khi dành thời gian ở riêng với Chúa mỗi ngày, chúng ta sẽ được thay đổi để trở nên người mà Ngài muốn.

Tập sách LỜI SỐNG HẰNG NGÀY – gồm 2 dạng đơn ngữ (trọn năm) và song ngữ (6 tháng) đã được dịch ra hơn 50 ngôn ngữ khác nhau và đang được phân phối khắp thế giới. Thân mời quý tôi con Chúa tìm đọc những trang tĩnh nguyện quý báu này để nhận được sự khích lệ, yên ủi, bình an và tràn đầy hi vọng nơi chính Chúa qua Lời hằng sống của Ngài.

Sách hiện đã được phân phối và bày bán tại các Phòng Sách Cơ Đốc Giáo Dục trên tòan quốc với giá 40.000 VNĐ (đơn ngữ – 12 tháng) và 25.000 VNĐ (song ngữ – 6 tháng).

Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục kính giới thiệu.