Ủy Ban CĐGD: Giới Thiệu Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày Quý II/2019

4959

Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Bài học Kinh Thánh Hàng Ngày quý 2/2019 có chủ đề:

  1. HIỆP MỘT TRONG TÌNH YÊU
  2. HIỆP MỘT ĐEM LẠI SỨC MẠNH
  3. HIỆP MỘT BẮT ĐẦU TỪ CHÍNH MÌNH

Mong ước quý tôi tớ Chúa sẽ khích lệ con dân Ngài tham gia đọc mỗi ngày, đồng thời cũng có thể dùng trong giờ cầu nguyện buổi sáng và nhóm Chi phái/khu vực đều đem lại lợi ích rất lớn.

Xin đăng ký ngay với các phòng sách Cơ Đốc Giáo Dục gần nhất. Có thể gọi Điện thoại hay đặt trên Email và trả qua tài khoản.

Địa chỉ liên hệ với Ủy Ban Cơ Đốc Giáo Dục có ở các nơi sau đây:

Tổng Liên Hội
155 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. HCM
ĐT: (028) 6659-4588;  091-385-5208

Cơ sở 2 Tổng Liên Hội
633 đường 3/2, Quận 10, Tp. HCM
ĐT: (028) 3957-5255; 091- 802-9547

30 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang
ĐT: (0258) 381-0200;  091-234-2705

270 Lê Duẩn, TP. Đà Nẵng
ĐT: (0236) 375-2757;  090-381-2483

87 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Tp. Cần Thơ
ĐT: (0292) 3601-904; 0126-722-8383

Liên hệ đăng ký văn phẩm Cơ Đốc:
ĐT: 091-821-8152
Email:  uybancdgd@gmail.com 
Email:  nguyendinhtin52@gmail.com