Hội Đồng Bồi Linh Tỉnh Bình Định Năm 2019

1438

HTTLVN.ORG – “Giữ Lấy Đạo Sự Sống” nương trên nền tảng Kinh Thánh Phi-líp 2:15 là chủ đề của kỳ Hội đồng Bồi linh các Hội Thánh Tin Lành tỉnh Bình Định, được tổ chức vào ngày 2/3/2019 tại nhà thờ Tin Lành Trung Ái. Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến tham dự và là diễn giả giảng bồi linh cho Hội đồng.

Dù thời tiết đã chuyển dần sang mùa nóng nhưng vẫn có hơn 500 tôi con Chúa đã đến với kỳ Hội đồng lần này và được tươi mát bởi Lời Chúa.

Một số ban hát tôn vinh Chúa trong chương trình

Trưởng ban tôn giáo Tỉnh Bình Định chúc mừng Hội đồng

Mục sư Mã Phúc Thanh Tươi, Ủy viên Mục vụ tỉnh Bình Định chúc mừng Hội đồng

Qua hai chương trình Bồi linh, Mục sư Diễn giả nhắc nhở tôi con Chúa cần để Đạo sự sống vận hành trong mỗi cá nhân, biết tuân phục Chúa, tin yêu Chúa, tấn tới trong Chúa và sống làm rạng đạo Chúa. Lời Chúa cũng nêu lên những bí quyết để giữ đạo sự sống, sống với đức tin hành động, sống trong quyền phép Chúa và sống thuận phục ý Chúa.

Quả thật, Lời Chúa đã đáp ứng đúng nhu cầu, thức tỉnh tôi con Chúa trong bối cảnh cuộc sống hiện nay với quá nhiều ảnh hưởng của thế gian đang xen trộn vào trong từng con dân Chúa làm cho họ không giữ lấy đạo sự sống, không thể chiếu sáng như đuốc trong thế gian. Những tiếng thổn thức trong giờ cầu nguyện đáp ứng là minh chứng cho thấy Lời Chúa đã thật sự đụng chạm vào mỗi người.

Mục sư Nguyễn Hữu Bình, Phó Hội trưởng II

Hội đồng cũng được chung dự Thánh Lễ Tiệc Thánh trong không khí phước hạnh. Chương trình kết thúc lúc 16 giờ 30 trong sự vui mừng, thỏa lòng sau lời chúc phước của Mục sư Phó Hội trưởng II.

Trước đó, vào tối ngày 1/3/2019, Ban Đại diện cũng đã tổ chức chương trình Thánh nhạc Truyền giảng Tin lành. Mục sư Phó Hội trưởng II đã chia sẻ niềm tin với đề tài CON ĐƯỜNG SỰ SỐNG, kết quả có 20 người đã bằng lòng tin nhận Chúa.

Có 20 thân hữu bằng lòng tiếp nhận Chúa

TTV. Ms. Nguyễn Ngọc Bình